PARTNER PORTALU
  • BGK

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Płońsku

<p>W ciągu roku ze względu na bardzo wysoką sprawność kotła ilość spalonego węgla spada o ok. 700 ton rocznie.</p> <p>W ramach II etapu wybudowano nowatorską instalację odsiarczania spalin.</p>

Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej (etap I i II)  została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: 13 830 354 zł

Finansowanie inwestycji: pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie: 10 059 200 zł (oprocentowanie 3,5%, umorzenie 20%), pozostała część: wkład własny spółki

Data zakończenia: 31.12.2017 r. (protokół odbioru – 31.01.2018 r.)

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku


W ramach inwestycji wybudowano pierwszy w Polsce kocioł wodny WR – 7 EM opalany miałem węglowym, który spełnia europejskie normy emisji spalin (w Polsce będą obowiązywać od 2025 r.). Ograniczono w znacznym stopniu emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Ze względu na bardzo wysoką sprawność kotła ilość spalanego węgla spadła o ok. 700 ton. Wybudowano małą turbinę asynchroniczną do współpracy z kotłem spalającym biomasę. W okresie letnim turbina produkuję „zieloną” energię elektryczną, która w całości pokrywa potrzeby spółki. Dzięki temu ograniczono o 1500 ton rocznie spalanie miału węglowego latem.

Nowoczesna instalacja odpylania kotła WRm-15 zapewnia emisję pyłów na poziomie 20 mg/Nm3 przy obowiązującej normie 100 mg/Nm3 .
Efekt ekologiczny to poprawa czystości powietrza w Płońsku i okolicy oraz znaczne ograniczenie smogu. Wymieniono też w dzielnicy Przemysłowej starą sieć ciepłowniczą.

W ramach II etapu inwestycji wybudowano nowatorską (jedna z pierwszych w Polsce) instalację odsiarczania spalin dla kotłów węglowych, gdzie proces redukcji siarki następuje na filtrach workowych instalacji odpylania spalin.

Opis inwestycji zamieszczamy w załączniku

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: