PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowoczesny transport miejski i poprawa jakości powietrza w Ostrowie Wlkp.

<p>Celem parkingu P&R jest integracja transportu miejskiego z indywidualnym oraz poprawienie warunków ruchu w centrum miasta.</p> <p>Stacje wyposażone są łącznie w 30 miejsc postojowych, przy czym zakupionych zostało 20 rowerów miejskich.</p> <p>Dodatkowym efektem było wdrożenie najnowszych technologii w dziedzinie oświetlenia drogowego.</p>

Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami ograniczającymi niską emisję na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski to przedsięwzięcie nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: 20 601 982,78 zł

Finansowanie inwestycji: źródła zewnętrzne: 14 885 225,88 zł, wkład własny z budżetu miasta: 5 716 756,90 zł

Data zakończenia: 2017 r.

Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Miejski Zakład Komunikacji SA, Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadań inwestycyjnych w obszarze transportu miejskiego, a także związanych z wdrażaniem strategii niskoemisyjnych. Chodzi o zakup autobusów, wprowadzenie systemu roweru miejskiego, budowę parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym i ścieżkami rowerowymi, wdrożenie systemu zarządzania ruchem ITS oraz wymianę oświetlenia ulicznego.

Realizacja projektu pozwoliła ograniczyć korki w mieście i zmniejszyła zanieczyszczanie powietrza, przyczyniła się do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego na obszarze Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski. Projekt zmniejsza uciążliwość transportu samochodowego (indywidualnego) i promuje korzystanie z transportu rowerowego.

Wdrożenie projektu wywołało efekty synergii wynikające z równoległej i skoordynowanej realizacji działań  zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto projekt wpisuje się w ideę smart city, dzięki zastosowaniu szeregu inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań.

Opis projektu zamieszczamy w załącznikuWyszukiwarki

Polecane oferty: