PARTNER PORTALU
  • BGK

Obwodnica w Opolu

<p>Nowy przebieg drogi odciążył z ruchu pojazdów ciężarowych dzielnicę Czarnowąsy, usprawnił komunikację i dojazd do Elektrowni Opole.</p> <p>Inwestycja obejmowała m.in budowę kilku rond.</p>

Budowa obwodnicy dzielnicy Czarnowąsy w Opolu została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018 r.

Wartość inwestycji: 118 497 644,47 zł

Finansowanie inwestycji: środki z UE: 100 722 997,79 zł, budżet państwa:5 806 384,57 zł, budżet miasta Opole: 5 564 109,83 zł + 134 000 zł (plan na 2018 r.)

Data oddania do użytku: listopad 2017 r.

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Wykonano obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miasta Opola. Nowy przebieg drogi odciążył z ruchu  ciężarowego tereny dzielnicy Czarnowąsy, usprawnił komunikację i dojazd do Elektrowni Opole i zakładów zlokalizowanych w jej obszarze. Poprawiła się komunikacja w relacji Opole – Namysłów. Wykonanie obwodnicy było kontynuacją budowy węzła drogowego obwodnicy północnej z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Sobieskiego, w którym zaplanowano i wykonano włączenie planowanej obwodnicy Czarnowąsów.

Zadanie obejmowało m.in: budowę obwodnicy o długości 4,11 km, budowę 4 wiaduktów drogowych, budowę mostu drogowego nad rz. Mała Panew, budowę ścieżek rowerowych chodników,  rond,  odwodnienia, oświetlenia drogowego z lampami LED, zjazdów, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Opis inwestycji zamieszamy w załączniku

 

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: