PARTNER PORTALU
  • BGK

Projekty antysmogowe w Bielsku-Białej

<p>Celem prowadzonej w projekcie edukacji w zakresie przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza jest podniesienie świadomości mieszkańców także tych najmłodszych</p> <p>Dofinansowanie do wymiany pieców cieszyło się wielką popularnością</p>

Proekologiczne projekty antysmogowe w Bielsku-Białej zostały nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość projektu: ok. 3 000 000 zł

Finansowanie projektu: z budżetu miasta:126 416 zł, pożyczka i dotacja z WFOŚiGW: 1 456 588 zł, środki własne mieszkańców: 1 106 388 zł, fundusze europejskie: ok 126 000, pozostała część : sponsorzy.

Data zakończenia: 31 grudnia 2017 r.

Inwestor: Urząd Miejski w Bielsku-Białej


Projekt składa się z dwóch komponentów: inwestycyjnego i edukacyjnego. Część inwestycyjna dotyczy„Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” (w skrócie POE), który w roku 2017 doprowadził do wymiany 210 starych kotłów węglowych na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła.

Element edukacyjny projektu miał za zadanie podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców miasta na temat przyczyn i skutków występowania niskiej emisji oraz promowanie postaw pro-środowiskowych.

Część inwestycyjna program polegała na pozyskiwaniu pożyczki i dotacji dla gminy w WFOŚiGW oraz przekazywanie ich mieszkańcom ubiegającym się o dofinansowanie wymiany starego kotła węglowego na nowoczesny i ekologiczny. Opracowany i zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej regulamin Programu zakłada udzielenie dotacji do 70 proc. kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 7 tys. zł.

Rok 2017 dzięki dodatkowemu wsparciu środkami WFOŚiGW umożliwił wzrost liczby beneficjentów programu względem poprzednich lat o 40 proc. (z poziomu 150 do 210).

Opis programu zamieszczamy w załącznikuWyszukiwarki

Polecane oferty: