PARTNER PORTALU
  • BGK

Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku

<p>Przebudowa ulicy Suwalskiej polegała m.in. na przebudowie skrzyżowania z ul. Łukasiewicza.</p> <p>Zastosowany system sterowania oświetleniem ulicznym ul. Suwalskiej oparty na komunikacji radiowej.</p> <p>Można ustawiać dowolne programy załączania i wyłączania oświetlenia oraz redukować natężenie światła w późnych godzinach nocnych.</p>

Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Suwalskiej w Ełku wraz z budową systemu inteligentnego sterowania została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.
To pierwsza część projektu „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”.

Wartość inwestycji: 13 921 006,95 zł w tym wartość modernizacji oświetlenia ulicznego ul. Suwalskiej w Ełku wraz z budową systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym - 906 040,86 zł brutto.

Finansowanie inwestycji: 70 proc. kosztów kwalifikowanych - dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pozostała część - wkład własny Miasta.

Data zakończenia inwestycji: 27 października 2017 r.

Inwestor: Gmina Miasto Ełk

Przebudowa ulicy Suwalskiej polegała m.in. na przebudowie skrzyżowania z ul. Łukasiewicza, przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, budowie dwukierunkowej ścieżki rowerowej  po obu stronach ulicy, budowie azylów dla pieszych, remoncie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie odcinków nowej sieci z podłączeniem do budowanych urządzeń podczyszczających (zanieczyszczenia ropopochodne są zatrzymywane i nie przedostają się do rzeki), budowie oświetlenia ulicznego typu LED, przebudowie sieci gazociągowej.

W ramach inwestycji wymieniono 78 zużytych opraw sodowych o mocy 250 W na 90 szt. opraw typu LED o mocy 109 W i 139 W oraz na 20 szt. opraw o mocy 70 W doświetlających przejścia dla pieszych. Zainstalowano nowe linie energetyczne,  skorodowane słupy stalowe wymieniono na aluminiowe, zmodernizowano szafy oświetleniowe.

Inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym ul. Suwalskiej oparty jest na komunikacji radiowej, pomiędzy punktem zbiorczym (radiostacją bazową) a oprawami.

System pozwala monitorować pracę opraw, mierzyć ich parametry elektryczne, ustawiać dowolne programy załączania i wyłączania oraz redukować w późnych godzinach nocnych, do poziomów dopuszczonych normą, natężenie oświetlenia, a przez to zużycie energii elektrycznej. W efekcie zmniejszono o połowę zużycie energii elektrycznej i zredukowano emisję CO2 o 111 ton rocznie.

Opis inwestycji zamieszczamy w załączniku

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: