PARTNER PORTALU
  • BGK

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gorzowie Wlkp.

<p>Demontaż starego pieca.</p> <p>Nowa instalacja c.o. w lokalu.</p> <p>Nowa instalacja w budynku.</p>

Modernizacja systemu ogrzewania budynków  w śródmieściu Gorzowa Wielkopolskiego została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: 69.641.114,09

Finansowanie inwestycji: 24.374.141,88 zł - dotacja dla Miasta, 7.049.216,03 zł - pożyczka dla Miasta z NFOŚiGW, 19.819.575,00 zł - pożyczka dla PGE z WFOŚiGW.

Data zakończenia inwestycji: 31 grudnia 2017 r.

Inwestor: Miasto Gorzów Wielkopolski (lider projektu)

Inwestycję realizowano w latach 2014-2017 w formule partnerstwa: Miasta oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrociepłownia Gorzów (Partner projektu).

Celem inwestycji było ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zmianę systemów zaopatrzenia w energię cieplną na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń – tj. w śródmieściu Gorzowa Wlkp.

W ramach projektu zdemontowano źródła ciepła opalane paliwami stałymi, wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wyremontowano pomieszczenia pod montaż węzłów cieplnych, rozbudowano sieć ciepłowniczą, do której podłączono budynki, gdzie zlikwidowano piece.

W ramach inwestycji zlikwidowano 2 927 przestarzałych pieców i kotłów, zainstalowano 230 węzłów cieplnych o łącznej mocy 14,58 MW, podłączono do sieci ciepłowniczej 236 budynków, a łączna długość wybudowanej w ramach inwestycji sieci ciepłowniczej i przyłączy wynosi 9 569 m.

Opis inwestycji zamieszczamy w załączniku

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: