PARTNER PORTALU
  • BGK

Rewitalizacja w Muzeum Śląskim w Katowicach

<p>Dawna stolarnia została przystosowana do potrzeb dzieci.</p> <p>Kompleksowy remont budynku łaźni głównej oraz umieszczenie w nim pracowni działów historii, archeologii i etnografii umożliwi Muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji.</p>

Konserwacja i rewitalizacja zabytkowych budynków łaźni głównej i stolarni dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: ok. 30 000 000 zł

Finansowanie inwestycji: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014: 10 020 000 zł, wkład własny Województwa Śląskiego: 19 870 000 zł

Data zakończenia: 2017 r.

Inwestor: Województwo Śląskie, 40-037 Katowice, ul. Juliusza Ligonia 46

Główną ideą projektu była rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska poprzez adaptację dwóch zabytkowych budynków pokopalnianych wraz z konserwacją zabytkowych maszyn przemysłowych, które znajdują się w budynku stolarni.

Doposażenie pracowni digitalizacji Muzeum Śląskiego pozwoli na dokumentowanie historii kultury oraz opracowanie cyfrowe najcenniejszych zbiorów Muzeum.

Rozbudowa infrastruktury umożliwi przeniesienie wszystkich działów placówki z dotychczasowego budynku na teren nowej siedziby Muzeum oraz stworzenie przestrzeni do prowadzenia działalności badawczej, a także kulturalnej i edukacyjnej.

Opis projektu zamieszczamy w załączniku

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: