PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach

<p>Instalacja do mechanicznego przetwarzania - część magazynowa.</p> <p>Instalacja do biologicznego przetwarzania - plac dojrzewania oraz stanowisko SIT.</p> <p>Instalacja do biologicznego przetwarzania - wnętrze bioreaktora.</p>

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: 68 214 918,17 zł

Finansowanie inwestycji: pożyczki Z WFOŚiGW w Katowicach: 40 717 500,00 zł., wkłąd własny: 27 497 418,17 zł.

Data zakończenia: 22 listopada 2017 r. (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie)

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach.

Rozbudowa katowickiego zakładu obejmowała dwa etapy. Pierwszy stanowiła modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, a drugi etap polegał na zmodernizowaniu części mechanicznej, w której przygotowany zostanie odpad do przetwarzania biologicznego i wyprodukowane zostanie paliwo z odpadów (RDF).

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów służy do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej w części mechanicznej ze zmieszanych odpadów komunalnych, a także selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów.

W ramach zadania związanego modernizacją części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz produkcji paliwa alternatywnego wykonane zostały roboty budowlane związane z modernizacją hali wraz dostawą maszyn i urządzeń.

Zainstalowane zostały specjalistyczne urządzenia do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych wraz z produkcją paliwa alternatywnego.

Modernizacja pozwoliła na znaczne zwiększenie mocy przerobowych przetwarzania odpadów.

Opis inwestycji zamieszczamy w załącznikuWyszukiwarki

Polecane oferty: