PARTNER PORTALU
  • BGK

Termomodernizacja Urzędu Gminy i szkół podstawowych w Pruszczu

<p>Szkoła w miejscowości Łowinek, gm. Pruszcz.</p> <p>Szkoła w miejscowości Niewieścin, gm. Pruszcz.</p> <p>Urząd Gminy w Pruszczu - punkt podawczy.</p>
Urząd Gminy w Pruszczu po modernizacji

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowościach: Niewieścin i Łowinek została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: 2 571 446,57 zł

Finansowanie inwestycje: wkład własny inwestora/beneficjenta: 808 764,74 zł, dotacja z Unii Europejskiej 1 762 681,83 zł w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Zakończenie inwestycji: zakończenie robót budowlanych: sierpień 2017 roku (pozwolenie na użytkowanie - listopad 2017 r.).

Inwestor: Gmina Pruszcz

Celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego budynków szkół podstawowych w miejscowościach: Niewieścin i Łowinek oraz budynku Urzędu Gminy w Pruszczu oraz produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i redukcji emitowanych zanieczyszczeń.

W budynku urzędu m.in. wymieniono drzwi i okna, wykonano windę przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, zainstalowano kocioł 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

Elementem modernizacji szkół była m.in. budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wykorzystującej odnawialne źródło energii (powietrzną pompę ciepła z zasobnikiem 300 z cyrkulacją ograniczoną czasowo).

W SP w Łowinku dodatkowym wyzwaniem termomodernizacji był fakt ujęcia  jednego z budynków wchodzących w kompleks szkoły w ewidencji zabytków.

Opis inwestycji zamieszczamy w załącznikuWyszukiwarki

Polecane oferty: