PARTNER PORTALU
  • BGK

Grupa PTWP oraz Portalsamorzadowy.pl, pomysłodawca cieszącego się powodzeniem dorocznego konkursu Top Inwestycje Komunalne, organizują drugą już edycję konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.

Konkurs ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej.

Kogo nagradzamy?

Nagradzamy do 10 inwestycji komunalnych, prowadzonych przez samorządy lub ich podmioty zależne, z pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej dotyczy inwestycji oddanych do użytku nie wcześniej niż w 2014 r., zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje samorząd.

Główne kryteria

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu inwestycji pod uwagę będą brane:
• prorozwojowość inwestycji,
• rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
• walory estetyczne,
• funkcjonalność,
• nowatorstwo,
• współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
• montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
• aktywne gospodarowanie majątkiem.

Jak wybieramy?

• Redakcja ze wszystkich zgłoszeń wybrała 20 nominowanych inwestycji. Prawidłowa ocena projektów Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej jest możliwa dzięki Radzie Konsultacyjnej, która wspiera konkurs.

•  Redakcja – wraz z Radą Konsultacyjną – tworzy listę nagrodzonych inwestycji.
•  Jednocześnie swój jeden typ wskazują czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl. Głosowanie internautów trwa od 10 sierpnia do 14 września.

Wręczenie nagród

Statuetki Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czasie Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 r. w Białymstoku. Pierwsza edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego w 2014 roku dowiodła, jak duża jest potrzeba debaty o przyszłości wschodniego makroregionu Polski.

Kongres okazał się udanym przedsięwzięciem, co zostało potwierdzone udziałem prestiżowych gości, uznaniem uczestników, a przede wszystkim zestawem ciekawych wniosków i rekomendacji. Wydarzenie zyskało szeroki i pozytywny przekaz medialny o dużym znaczeniu dla promowania atrakcyjności inwestycyjnej wschodnich regionów kraju.Wyszukiwarki

Polecane oferty: