PARTNER PORTALU
  • BGK

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)” została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.

758
403

Projekt polegał na przebudowie dwóch dotychczasowych kładek pieszych, które stanowiły barierę dla swobodnej żeglugi w Elblągu. W wyniku realizacji projektu powstają dwa mosty zwodzone, jeden w ciągu ulicy Studziennej, drugi w ciągu ulicy Mostowej.

Celem inwestycji była poprawa infrastruktury Portu Morskiego Elbląg w zakresie obsługi żeglugi pasażerskiej i turystycznej. Realizacja mostów zwodzonych w miejscu istniejących (tymczasowych) kładek pieszych umożliwiła dostęp do wszystkich akwenów i nabrzeży portu, także tych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Elbląg powyżej mostu drogowego w ciągu Alei Tysiąclecia.

Ponadto:

- zapewniony został dostęp dla jednostek o szerokości 15 m i długości do 100 m na obszarze całego Portu Morskiego Elbląg

- poprawiono obsługę indywidualnej żeglugi turystyczno – rekreacyjnej (jachtów żaglowych i motorowych)

- do tej pory w rejonie Starego Miasta i Wyspy Spichrzów postój jednostek tego typu odbywał się w miejscach przygodnych, bez jakiejkolwiek infrastruktury technicznej i sanitarnej

- realizacja inwestycji stworzyła warunki dla obsługi małych jednostek turystycznych zgodnie z obowiązującymi współcześnie standardami (zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę pitną).

Całkowity koszt inwestycji zakończonej w 2012 r. to 38,411 mln zł z czego 29,607 mln zł stanowiło dofinansowanie z UE. Beneficjentem było miasto Elbląg.Wyszukiwarki

Polecane oferty: