PARTNER PORTALU
 • BGK

Druzgocący raport NIK o modernizacji stadionu w Zabrzu

 • JL    18 listopada 2015 - 07:59
Druzgocący raport NIK o modernizacji stadionu w Zabrzu
Zdaniem NIK analiza ryzyka przy wyborze modelu finansowania modernizacji stadionu w Zabrzu nie została przeprowadzona rzetelnie. Fot. Pixabay.com

Modernizację Stadionu Miejskiego w Zabrzu przygotowano nierzetelnie – uważa Najwyższa Izba Kontroli.
 • Zdaniem NIK urzędnicy nie znali wysokości niezbędnych nakładów finansowych, specjalnie powołana spółka nie nadzorowała odpowiednio terminowości prac, a wybrany model finansowania zamiast oszczędności przyniósł miastu kłopoty.

  W konsekwencji zaniedbań stadion nie został zmodernizowany w pierwotnie zaplanowanych terminach, a ostateczny, rzeczywisty koszt modernizacji obiektu był niemożliwy do określenia.

  Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie przygotowania prezydenta Zabrza do realizacji inwestycji modernizacji Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu oraz zapewnienia jej finansowania.

  Przygotowanie do modernizacji stadionu  uznano za nierzetelne, gdyż przed podjęciem decyzji o zleceniu opracowania dokumentacji projektowej nie dokonano rzetelnego ustalenia wielkości środków finansowych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji.

  Z tego powodu urzędnicy, przystępując do modernizacji Stadionu, nie znali wysokości nakładów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji w oparciu o założenia wybranej koncepcji.

  W rezultacie, zlecając wykonanie dokumentacji projektowej, przyjęto maksymalny limit wydatków w kwocie 200 mln zł, który okazał się zaniżony o ponad 153 mln zł. Ponadto wybrana koncepcja architektoniczno-przestrzenna, która miała określić kształt i zakres modernizacji stadionu, zawierała rozwiązania częściowo niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi FIFA i UEFA.

  Dla pokrycia kosztów inwestycji zastosowano model finansowania obciążony ryzykiem niezapewnienia środków niezbędnych do realizacji całego zadania. Mechanizm ten polegał na wnoszeniu przez Zamknięty Fundusz Inwestycyjny wkładów pieniężnych w zamian za udziały w Spółce Stadion w Zabrzu, które następnie miały być wykupione przez miasto Zabrze.

  Wybrany model finansowania pozwalał wprawdzie uniknąć zwiększania wskaźników zadłużenia Miasta, nie gwarantował jednak uzyskania pełnej kwoty, niezbędnej do nieprzerwanej i płynnej realizacji inwestycji, gdyż pozyskanie wkładów pieniężnych uzależnione było od skutecznej emisji przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych.

  NIK wskazuje, że fundusz rzeczywiście – po wpłaceniu ok. 59 proc. środków przewidzianych umowami – zaprzestał finansowania inwestycji. W konsekwencji spółka miejska realizująca modernizację nie otrzymała ponad 67 mln zł, bez których nie mogła kontynuować prac.

  Miasto stanęło przed koniecznością zapewnienia nowego sposobu finansowania dalszej modernizacji stadionu, a w przyszłości również odkupienia udziałów w spółce, które wcześniej objął Fundusz. Zdaniem NIK analiza ryzyka przy wyborze modelu finansowania inwestycji nie została przeprowadzona rzetelnie.

  Realizacją i zarządzaniem procesem modernizacji stadionu miała zajmować się nowo utworzona spółka komunalna Stadion w Zabrzu sp. z o.o. Jednak do czasu kontroli NIK nie wywiązała się ona z tego zadania.

  Większość robót budowlanych przewidzianych w kolejnych harmonogramach modernizacji nie zostało zrealizowanych w wyznaczonych terminach, a podejmowane przez spółkę kolejne działania (w tym w szczególności zawarcie aneksów nr 1 i nr 2 do umowy z generalnym wykonawcą) nie tylko nie doprowadziły do pomyślnego zakończenia inwestycji, ale również nie zapobiegły powstaniu kolejnych opóźnień.

  W konsekwencji zaniedbań stadion nie został zmodernizowany w pierwotnie zaplanowanych terminach, a ostateczny, rzeczywisty koszt modernizacji obiektu był niemożliwy do precyzyjnego określenia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

 • JOTKA, 2015-11-19 06:27:42

  A kto za to "beknie"? Głupie pytanie - ja! Wy! my! bo to społeczeństwo w konsekwencji płaci za nieudacznictwo. A pan prezydent dobrze się ma i mieć będzie