PARTNER PORTALU
 • BGK

Oto najbardziej zielone miasta Polski

 • AW    5 listopada 2015 - 13:25
Oto najbardziej zielone miasta Polski
Bieruń otrzymał nagrodę za walkę z niską emisją (Adam Mamok/wikimedia.org)

Bieruń, Nakło nad Notecią i Poznań to zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu Ministerstwa Środowiska "Zielone miasta". Konkurs wzorowany jest na koncepcji „Zielonej stolicy Europy”.
Jak podaje resort środowiska do udziału w tegorocznej edycji (konkurs organizowano po raz drugi) zgłosiła się 1/4 wszystkich miast w Polsce. Laureaci wezmą udział w wizycie studyjnej w jednym z trzech miast europejskich: Ljubljanie, Nantes lub Nijmegen - finalistach konkursu Komisji Europejskiej "Zielona stolica Europy".

Idea ta ma na celu całościowe ulepszenie stanu środowiska miejskiego poprzez takie działania, jak: powiększanie terenów zielonych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, zrównoważonego transportu czy ograniczenia hałasu.

Ekologia miastom się opłaca

Konkurs „Zielone miasta” jest skierowany do miast, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się nowatorskimi, ekologicznymi rozwiązaniami. 

- Kolejny raz jestem pod wrażeniem innowacyjności włodarzy polskich miast, którzy wdrażają rozwiązania przyjazne mieszkańcom i środowisku. Nagrodzone projekty dowodzą, że ekologia się opłaca i służy nam wszystkim – mówi minister środowiska Maciej Grabowski.

„Zielone miasta” to konkurs, którego celem jest promowanie nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej. Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 248 miast. Projekty były oceniane w 3 kategoriach:

- środowisko a zdrowie - tu mogły być zgłaszane przedsięwzięcia lub inwestycje, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców, w szczególności z dziedziny zrównoważonego transportu, zieleni w mieście i ochrony powietrza.

- oszczędzanie zasobów - w ramach tej kategorii mogły być zgłaszane przedsięwzięcia lub inwestycje, które wpływają na oszczędzanie zasobów naturalnych, w szczególności z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej.

- edukacja ekologiczna - w ramach tej kategorii mogły być zgłaszane przedsięwzięcia lub inwestycje edukacyjne zrealizowane przez miasta, promujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców.

A oto zwycięzcy:

Kategoria środowisko a zdrowie

I nagroda Bieruń – program ograniczania niskiej emisji

W ramach programu ograniczania niskiej emisji w gminie Bieruń w latach 2006-2015 przeprowadzono modernizację 781 kotłowni węglowych, wymianę 179 kotłów węglowych oraz instalację 360 kolektorów i 11 instalacji fotowoltaicznych. Działania te pozwoliły ograniczyć emisję pyłów o ponad 3357 t, SO2 – o ponad 87 t, NOx – o ponad 6000 t, CO2 – o ponad 11 000 t, a benzo(a)pirenu – o ponad 82 t.

Wyróżnienie: Lubin – bezpłatna komunikacja miejska

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej w Lubinie i sąsiednich miejscowościach spowodowało znaczny wzrost pasażerów – w dni robocze średnio o 59%, a na niektórych liniach o ponad 100%. Zrealizowane przedsięwzięcie spowodowało ograniczenie liczby samochodów, redukcję zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

Wyróżnienie: Zabrze – rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki i na obszarze gminy Zabrze

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono rekultywację silnie zdegradowanych terenów poprzemysłowych i utworzono tereny rekreacyjne o łącznej powierzchni 183 ha. W ramach projektu m.in. usunięto odpady poprzemysłowe i gruz, nasadzono drzewa i krzewy, stworzono od podstaw infrastrukturę rekreacyjną i edukacyjną.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Eterno Vagabundo, 2015-11-13 21:38:47

  Rybnik w ten ranking Się nie wpisuje, Bo Władza Miasta Skwery, zieleńce, W beton parkingów Substytuuje.
 • Nakło do naśladowania , 2015-11-06 18:50:17

  portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/naklo-czyli-wzor-do-nasladowania,55172.html
 • ..., 2015-11-06 08:23:42

  System opracowany w Nakle jest naśladowany przez inne gminy. Setki gmin z wielopiętrowymi budynkami wielorodzinnymi organizuje u siebie taki system zgodnie z POstępową strategią nakreśloną przez ministra środowiska - portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/nie-widze-powodu-zeby-nakladac-obowiazek...-segregowania-smieci,56300.html . Innowacyjne sposoby gospodarowania odpadami znajdują uznanie polskiego ministra środowiska - portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/rewolucja-na-rynku-recyklingu-dzieki-polskiej-technologii,71144.html  rozwiń