PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie A-

  • pt    25 stycznia 2016 - 15:23
Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie A-
Fitch Ratings potwierdził ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- (fot.um.ktowice.pl)

• Fitch Ratings potwierdził ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A-.
• Długoterminowy rating krajowy Katowic Fitch potwierdził na poziomie AA+(pol).
• Ratingi mają perspektywę stabilną.
Ratingi biorą pod uwagę prognozy, zgodnie z którymi zadłużenie ogółem Katowic nie przekroczy 50 proc. dochodów bieżących w średnim okresie, co wynikać będzie z polityki miasta mającej na celu finansowanie inwestycji głównie z dochodów majątkowych, nadwyżki bieżącej i wysokich wolnych środków.

 - Oczekujemy, że wyniki operacyjne Katowic pozostaną solidne. Będzie to wynikało ze wzrostu dochodów z podatków dochodowych i lokalnych, który będzie wspierany przez prognozowany wzrost gospodarki narodowej – pisze agencja.

Fitch prognozuje, że w latach 2016-2018 miasto osiągnie nadwyżki operacyjne w wysokości średnio 200 mln zł rocznie, co stanowić będzie około 13 proc. dochodów operacyjnych. Będą one o cztery-pięć razy wyższe niż obsługa długu (włączając raty kapitałowe oraz odsetki), którą w naszej prognozie szacujemy średnio na 40 mln zł.

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2015r. marża operacyjna miasta poprawiła się i wyniosła 15 proc. Było to wynikiem wysokich wpływów z podatków dochodowych i lokalnych oraz jednorazowego wpływu VAT w wysokości 50 mln zł. Bez uwzględnienia dochodu z VAT marża wyniosłaby około 12 proc. i byłaby porównywalna do marży 13 proc. osiągniętej w 2014r.

Zgodnie z naszą prognozą wydatki majątkowe Katowic w latach 2016-2018 mogą wynieść łącznie 1 mld zł, czyli stanowić średnio 20 proc. wydatków ogółem rocznie i kształtować się na podobnym poziomie do zrealizowanego w latach 2010-2013. Połowa wydatków majątkowych przeznaczona zostanie na inwestycje w drogi i ponad 20 proc. na transport publiczny.

Polityka miasta przewiduje na lata 2016-2018 finansowanie inwestycji w znacznym stopniu z dochodów majątkowych (głównie dotacji majątkowych UE), wolnych środków oraz z nadwyżki bieżącej. W 2015r. wydatki majątkowe Katowic wyniosły 290 mln zł, co zgodnie z przewidywanym wykonaniem stanowi 18 proc. wydatków ogółem. Ich poziom wynikał z zakończenia głównych inwestycji infrastrukturalnych oraz z braku dostępności dotacji unijnych z nowego budżetu UE.

- Oczekujemy, że w 2016r. zadłużenie bezpośrednie Katowic może spaść w wyniku spłaty rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem. Następnie może ono stopniowo wzrastać lecz nie przekroczy 45 proc. dochodów bieżących w 2018r. (43 proc. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2015r.) – pisze Fitch i dodaje:

- Prognozujemy, że zadłużenie wyniesie 670 mln zł na koniec 2018r. (669 mln zł na koniec 2015r.). Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie ogółem do nadwyżki bieżącej) w latach 2016-2018 pozostanie na dobrym poziomie czterech-pięciu lat, czyli znacznie poniżej średniego ważonego okresu spłaty zadłużenia Katowic wynoszącego około 17 lat.

Oczekujemy, że płynność Katowic pozostanie dobra w średnim okresie, mimo że Miasto będzie w dalszym ciągu wykorzystywało wolne środki do finansowania inwestycji. Prognozujemy, że wolne środki spadną z 241 mln zł spodziewanych na koniec 2015r. do około 120 mln zł na koniec 2018r., ale będą one nadal znacznie przewyższały prognozowaną obsługę długu.

 Katowice stanowią centrum dużej aglomeracji, którą zamieszkuje 2 miliony osób z ogółu 4,6 mln mieszkańców województwa śląskiego. Gospodarka lokalna miasta jest dobrze zdywersyfikowana i zdominowana przez sektor usług, który stanowił 67,8 proc. wartości dodanej brutto w 2013r. i zatrudniał 77 proc. osób pracujących w 2014r.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.