Ruda Śląska: Budżet na 2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez RIO

Ponad 109 mln zł chcą wydać na inwestycje w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. Najwięcej z nich ma dotyczyć budowy dróg. Szczegółowy plan inwestycyjny został zawarty w projekcie budżetu na 2016 rok.
Ruda Śląska: Budżet na 2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez RIO
W przyszłym roku władze miasta zamierzają zaciągnąć kredyt w wysokości 88 mln zł (fot.fotolia)

Właśnie otrzymał on pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Izba pozytywnie odniosła się też do planowanego zadłużenia i deficytu miasta. Budżet muszą jeszcze zatwierdzić rudzcy radni. Sesja w tej sprawie odbędzie się 29 grudnia br.

Miasto zamierza zaciągnąć 88 mln zł kredyt

Regionalna Izba Obrachunkowa poddała analizie projekt uchwały budżetowej na 2016 r., a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przygotowane projekty są, zdaniem RIO, kompletne i opracowane zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Izba w swoim orzeczeniu odniosła się również do planowanego w projekcie przyszłorocznego budżetu deficytu, który wynieść ma 67,6 mln zł. Co ważne, w orzeczeniu można przeczytać, że przy planowaniu budżetu na 2016 r. spełniony został wymagany wskaźnik dotyczący zadłużenia.

W przyszłym roku władze miasta zamierzają zaciągnąć kredyt w wysokości 88 mln zł. Ma on pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

– Będzie to pierwsza transza ponad 300 milionowego kredytu, który przeznaczony ma być na inwestycje w latach 2016 – 2019. Pieniądze te są niezwykle ważne w kontekście nowego rozdania unijnych funduszy na lata 2014 - 2020. Za chwilę wejdziemy w okres ich intensyfikacji i z pewnością dojdzie do sytuacji, że w jednym momencie równolegle będziemy musieli finansować kilkanaście inwestycji. Na to muszą być pieniądze – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic

Inwestycje drogowe w budżecie

Kredyt z EBI w całości przeznaczony zostanie na inwestycje, a te w przyszłym roku pochłoną ogółem ponad 109 mln zł. Najwięcej, bo aż 61,2 mln zł, będzie miasto kosztowała budowa dróg.

– W przyszłym roku będziemy kontynuowali budowę II odcinka trasy N-S oraz chcemy rozpocząć budowę kolejnego od ulicy Bukowej do ulicy Kokota. Na ten cel przeznaczymy 36,8 mln zł, czyli jedną trzecią wszystkich wydatków inwestycyjnych – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

Oprócz budowy trasy N-S w przyszłym roku z większych inwestycji drogowych ma się rozpocząć budowa ronda przy ul. Wolności w rejonie ul. Brańskiego i Magazynowej, przebudowa przepustu przy ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego oraz budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski. Ponadto przebudowane zostaną kolejne drogi gruntowe, m.in. ul. Młyńska i Odrzańska oraz powstaną kolejne miejsca parkingowe.

– Nowe parkingi wybudowane zostaną przy ul. Niedzieli, Gwareckiej, na osiedlu Gierałtowskiego, wzdłuż ul. Chrobrego. Dodatkowo utwardzona zostanie nawierzchnia parkingu przy ul. Planty Kowalskiego – informuje Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.

Ruda inwestuje w oświatę

Kolejną pozycję na liście inwestycji zajmują te dotyczące infrastruktury oświatowej. W przyszłym roku na ten cel władze Rudy Śląskiej przeznaczyć chcą ponad 20,5 mln zł. Środki te w większości przeznaczone mają zostać na termomodernizację kolejnych placówek oświatowych, ponadto kontynuowana będzie budowa sali gimnastycznej przy SP nr 14.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU