PARTNER PORTALU
  • BGK

Ruda Śląska: Budżet na 2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez RIO

  • AT    18 grudnia 2015 - 13:15
Ruda Śląska: Budżet na 2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez RIO
W przyszłym roku władze miasta zamierzają zaciągnąć kredyt w wysokości 88 mln zł (fot.fotolia)

Ponad 109 mln zł chcą wydać na inwestycje w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. Najwięcej z nich ma dotyczyć budowy dróg. Szczegółowy plan inwestycyjny został zawarty w projekcie budżetu na 2016 rok.
Właśnie otrzymał on pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Izba pozytywnie odniosła się też do planowanego zadłużenia i deficytu miasta. Budżet muszą jeszcze zatwierdzić rudzcy radni. Sesja w tej sprawie odbędzie się 29 grudnia br.

Miasto zamierza zaciągnąć 88 mln zł kredyt

Regionalna Izba Obrachunkowa poddała analizie projekt uchwały budżetowej na 2016 r., a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przygotowane projekty są, zdaniem RIO, kompletne i opracowane zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Izba w swoim orzeczeniu odniosła się również do planowanego w projekcie przyszłorocznego budżetu deficytu, który wynieść ma 67,6 mln zł. Co ważne, w orzeczeniu można przeczytać, że przy planowaniu budżetu na 2016 r. spełniony został wymagany wskaźnik dotyczący zadłużenia.

W przyszłym roku władze miasta zamierzają zaciągnąć kredyt w wysokości 88 mln zł. Ma on pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

– Będzie to pierwsza transza ponad 300 milionowego kredytu, który przeznaczony ma być na inwestycje w latach 2016 – 2019. Pieniądze te są niezwykle ważne w kontekście nowego rozdania unijnych funduszy na lata 2014 - 2020. Za chwilę wejdziemy w okres ich intensyfikacji i z pewnością dojdzie do sytuacji, że w jednym momencie równolegle będziemy musieli finansować kilkanaście inwestycji. Na to muszą być pieniądze – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic

Inwestycje drogowe w budżecie

Kredyt z EBI w całości przeznaczony zostanie na inwestycje, a te w przyszłym roku pochłoną ogółem ponad 109 mln zł. Najwięcej, bo aż 61,2 mln zł, będzie miasto kosztowała budowa dróg.

– W przyszłym roku będziemy kontynuowali budowę II odcinka trasy N-S oraz chcemy rozpocząć budowę kolejnego od ulicy Bukowej do ulicy Kokota. Na ten cel przeznaczymy 36,8 mln zł, czyli jedną trzecią wszystkich wydatków inwestycyjnych – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

Oprócz budowy trasy N-S w przyszłym roku z większych inwestycji drogowych ma się rozpocząć budowa ronda przy ul. Wolności w rejonie ul. Brańskiego i Magazynowej, przebudowa przepustu przy ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego oraz budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski. Ponadto przebudowane zostaną kolejne drogi gruntowe, m.in. ul. Młyńska i Odrzańska oraz powstaną kolejne miejsca parkingowe.

– Nowe parkingi wybudowane zostaną przy ul. Niedzieli, Gwareckiej, na osiedlu Gierałtowskiego, wzdłuż ul. Chrobrego. Dodatkowo utwardzona zostanie nawierzchnia parkingu przy ul. Planty Kowalskiego – informuje Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.

Ruda inwestuje w oświatę

Kolejną pozycję na liście inwestycji zajmują te dotyczące infrastruktury oświatowej. W przyszłym roku na ten cel władze Rudy Śląskiej przeznaczyć chcą ponad 20,5 mln zł. Środki te w większości przeznaczone mają zostać na termomodernizację kolejnych placówek oświatowych, ponadto kontynuowana będzie budowa sali gimnastycznej przy SP nr 14.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.