Śląskie. Zarząd województwa z absolutorium

25 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego na 41 głosujących poparło udzielenie absolutorium za ubiegły rok zarządowi województwa śląskiego.
Śląskie. Zarząd województwa z absolutorium
Sesja Sejmiku województwa śląskiego (fot.slaskie.pl)

• W minionym roku wydatki województwa śląskiego wyniosły ok. 1 mld 206 mln zł, a dochody 1 mld 228 mln zł.

• Najwięcej pieniędzy wydano na transport i łączność (ok. 517 mln zł), kulturę (148 mln zł), oświatę (110 mln zł), ochronę zdrowia (60 mln zł) oraz rolnictwo (36 mln zł).

• Istotną pozycją w budżecie były wydatki w ramach inwestycji na Stadionie Śląskim, której finalizacja przewidziana jest w bieżącym roku

„Sprawozdania RIO oraz biegłego rewidenta nie pozostawiają złudzeń, że w zeszłorocznym budżecie województwa wykonania powierzonych zadań i wydatków były spójne. Niczym też pod tym względem nie odbiegamy od innych województw” – mówił podczas absolutoryjnej sesji, która odbyła się 19 czerwca marszałek Wojciech Saługa.

„Pod względem zadłużenia plasujemy się na czwartym miejscu w Polsce. Wyprzedza nas mazowieckie, lubelskie i dolnośląskie. Warto nadmienić, że wszystkie te trzy województwa przekroczyły ustawowy wskaźnik zadłużenia względem wykonanych dochodów na poziomie 60 proc. W województwie śląskim ów wskaźnik nadal jest poniżej progu wyznaczonego przepisami i wynosi 56,9 proc.” - dodał.

Istotną pozycją w budżecie były wydatki w ramach inwestycji na Stadionie Śląskim, której finalizacja przewidziana jest w bieżącym roku. W 2016 roku przeznaczono na ten cel łącznie prawie 70 mln zł.
W ramach wydatków „transportowych” na dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Przewozy Regionalne otrzymały ok. 35 mln zł, a Koleje Śląskie ok. 143 mln zł.

Na utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich przeznaczono ok. 239 mln zł.
Jak podliczał marszałek w ubiegłym udało się zanotować nadwyżkę budżetową w wysokości ok. 21 mln zł. Ponadto osiągnięto ok. 123 mln zł wolnych środków wynikających z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych..

„W przypadku sprzedaży majątku nie udało nam się, niestety, osiągnąć zamierzonych celów. Głównie myśleliśmy w tej konwencji o placówkach medycznych. W międzyczasie jednak nastąpiły zmiany w prawie i wojewoda uchylił nasze wszystkie uchwały w tym względzie i już nie mogliśmy kształtować naszych dochodów tak jak planowaliśmy” – przyznał Wojciech Saługa.

Całkowite zadłużenie województwa wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosi ok. 699 mln zł, co stanowi 57 proc. dochodów osiągniętych w 2016 roku. W ramach osiągniętych w ubiegłym roku dochodów, główne wpływy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – ok. 494 mln zł oraz fizycznych (PIT) – ok. 175 mln zł.

Marszałek nie zdołał przekonać wszystkich radnych: w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 25 radnych było za, 15 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU