PARTNER PORTALU
  • BGK

ŚZGiP: Prawo samorządowe potrzebuje Komisji Kodyfikacyjnej

  • aw/PAP    28 listopada 2015 - 16:06
ŚZGiP: Prawo samorządowe potrzebuje Komisji Kodyfikacyjnej
Obecny system prawny cechuje się nadregulacją i dużą zmiennością (fot.fotolia)

Szereg postulatów prawnych i instytucjonalnych zgłaszają do nowego parlamentu i rządu RP samorządy zrzeszone w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Aby rozwiązać wskazane problemy, postulują m.in. powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego.
W stanowisku przewodniczący zgromadzenia ogólnego ŚZGiP, prezydent Rybnika Piotr Kuczera wskazał na potrzebę "szeroko zakrojonych, systemowych działań zmierzających do usunięcia wielorakich barier w coraz większym stopniu utrudniających, a niekiedy wręcz uniemożliwiających sprawne funkcjonowanie samorządów terytorialnych w Polsce".

Chaos prawny

Kuczera powołuje się na bariery o charakterze prawnym i instytucjonalnym oraz "narastający chaos legislacyjny". Zaznacza, że obecny system prawny cechuje się z jednej strony nadregulacją i przesadną unifikacją rozwiązań wobec kwestii szczegółowych, z drugiej - zmiennością prawa w czasie i przestrzeni oraz trudnościami interpretacyjnymi; zły stan systemu prawnego przekłada się z kolei na zły stan finansów publicznych.

Wśród generalnych uwag poświęconych otoczeniu prawnemu samorządowcy ze ŚZGiP wymieniają: brak jednolitości orzecznictwa sądów w Polsce, szczególnie dotkliwy w przypadku sądów administracyjnych, a także niesprawność sądów (w tym kontekście postulują "głęboką reformę sądownictwa w ogóle").

Śląskie gminy i powiaty skarżą się na działalność organów nadzoru - m.in. niespójność działania regionalnych izb obrachunkowych i wojewodów. Rozwiązaniem miałoby być "stworzenie instrumentów mających na celu ujednolicenie orzecznictwa organów nadzoru". Zgłaszają też wątpliwości dotyczące usytuowania i roli samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie prawnym - postulują "zmianę roli i kompetencji SKO".

Samorządy oczekują doprecyzowania swojej pozycji oraz pozycji ich organów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Zwracają uwagę na sytuację prawną komplikującą ich pozycję w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym (proponują tu zmiany w ustawie o TK). Chcą doprecyzowania katalogu spraw i uchwał stanowiących akty prawa miejscowego. Zgłaszają też sprzeciw wobec postulatów wprowadzenia maksymalnej liczby kadencji prezydenta, burmistrza lub wójta.

Więcej samorządności dla samorządów

Wśród punktów dotyczących realizacji zadań samorządów ŚZGiP w pierwszej kolejności domaga się zapewnienia poszanowania (przywrócenia) klauzuli generalnej określającej zakres działania jednostek samorządu terytorialnego, a także zapewnienia samorządom samodzielności organizacyjnej w realizacji działań własnych.

W części poświęconej finansowaniu samorządów, śląskie gminy i powiaty apelują o stworzenie stabilnych zasad finansowania realizacji zadań własnych, zapewnienie pełnego finansowania realizacji zadań zleconych oraz określenie standardów realizacji tych drugich.

W części poświęconej oświacie ŚZGiP apeluje o podjęcie debaty ws. systemowej zmiany prawa oświatowego. Samorządowcy proponują m.in. zastąpienie Karty Nauczyciela Kodeksem oświatowym obowiązującym we wszystkich placówkach i m.in. wprowadzającym obiektywne i mierzalne kryteria jakości i ilości pracy nauczycieli. Zdaniem związku potrzebne są też zmiany w przepisach dotyczących finansowania szkolnictwa niepublicznego, a także uporządkowanie zasad finansowania organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży objętych specjalną organizacją nauki. Związek podkreśla ponadto potrzebę takiej zmiany sposobu naliczania subwencji oświatowej, aby przekazywane w niej środki były adekwatne do nakładanych zadań.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • Echo, 2015-11-28 18:52:18

    Kolejne posadki dla swoich. A efektu nie będzie. Wybrać odpowiednie osoby na stanowiska, znające się w tematyce i mające stosowną wiedzę. Dobre w komunikacji i dobraniu strategii.