PARTNER PORTALU
 • BGK

Związki powiatowo-gminne: Nowy twór, stare problemy

 • Agnieszka Widera    23 grudnia 2015 - 00:49
Związki powiatowo-gminne: Nowy twór, stare problemy
Zarówno drogi powiatowe jak i gminne potrzebują sprawnego zarządcy. (fot. pzd.wagrowiec.pl)

Od stycznia 2016 r., obok związków międzygminnych oraz związków powiatów, będą mogły pojawiać się na tych samych zasadach korporacje realizujące zadania obu tych szczebli samorządu. Zdaniem eksperta jednak nowelizacja przepisów nie rozwiązała merytorycznych problemów, jakie mogą się w takich związkach pojawić.
Związki międzygminne i związki powiatów to specyficzne korporacje, powoływane w drodze porozumień gmin lub powiatów członkowskich, w celu wspólnego wykonywania określonych zadań publicznych.

Nowy twór, by połączyć dwa szczeble JST

Nowelizacja ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) ukonstytuowała nowy twór: związki powiatowo-gminne.

Jak tłumaczy ustawodawca, rezultatem wdrożenia nowych regulacji ma być umożliwienie utworzenia związku powiatowo-gminnego i wykonywanie zadań publicznych wykraczających poza zakres właściwości jednego szczebla samorządu terytorialnego.

– Wprawdzie każdy z tych szczebli samorządów ma inne zadania, ale niektóre z nich rodzajowo są podobne. Nowe związki to próba odpowiedzi na problemy pojawiające się głównie na obszarach aglomeracyjnych. Myślę, że interesującymi kwestiami, jakimi mógłby się zająć taki związek gminno-powiatowy, są oświata czy drogi – wymienia Maciej Kiełbus, prawnik, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego.

Oczywiście innymi drogami zajmują się gminy, innymi powiaty, ale koordynacja działań związana z ich utrzymaniem może wyjść samorządom i kierowcom na dobre. Także w przypadku szkolnictwa tylko spójny system od szkół podstawowych przez gimnazja (będące w gestii gmin) do szkół ponadgimnazjalnych (podlegających powiatom) może przeciwdziałać problemom demograficznym czy odpowiadać na oczekiwania lokalnego rynku pracy.

Nowelizacja zbyt płytka?

Zdaniem eksperta, nie należy się jednak spodziewać boomu na nowe związki. Według niego nie przybędzie też związków międzygminnych czy związków powiatów.

– Nowelizacja ustawy była zbyt płytka, zabrakło rozstrzygnięć proponowanych np. w prezydenckim projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Nadal kwestią sporną pozostaje np. to, czy uchwały związku są aktami prawa miejscowego, czy uprzywilejowanie członków co do głosu w związku – ocenia mecenas Kiełbus.

Minister administracji i cyfryzacji przygotował trzy projekty rozporządzeń dotyczących tworzenia związków międzygminnych, związków powiatów oraz związków powiatowo-gminnych. Ale przekazane w listopadzie do konsultacji rozporządzania dotyczą tylko spraw związanych z rejestracją nowych związków i zmian statutów.

Zgodnie z ustawą, radni oraz zgromadzenie związku mają obowiązek przedłożyć wojewodzie uchwały w celu kontroli ich legalności. A zatem wojewoda dysponuje m.in. uchwałami o utworzeniu związku, o przyjęciu lub zmianie jego statutu oraz uchwałami o wystąpieniu ze związku lub związanymi z jego likwidacją.

– Zwiększyła się rola wojewodów w tym zakresie, ale może się okazać, że będziemy mieli np. 16 różnych interpretacji przepisów. W wielu miejscowościach gospodarką śmieciową zajmują się powołane do tego związki międzygminne i może się okazać, że w różnych częściach kraju funkcjonować one będą w oparciu o różnie interpretowane zapisy regulaminów utrzymania porządku i czystości w gminach – przestrzega nasz rozmówca.

REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (5)

 • Alicja , 2016-05-16 17:02:36

  Do Teoretyczne prawo jak pań: Owszem, istnieją związki powiatów. Rejestr prowadzi minister ds. wewnętrznych i administracji. Znajdziesz go na stronie internetowej. Obecnie związków takich jest 6.
 • asd, 2015-12-29 20:11:44

  Do Amadeusz: zgoda
 • Amadeusz, 2015-12-27 23:36:31

  Zlikwidować powiaty. Zwykli obywatele będą zadowoleni, kompetencje przekazać gminom. To będą ogromne oszczędności, np. na dietach tych tysięcy radnych powiatowych. Tu rząd mógłby się pochwalić cięciem administracji.