PARTNER PORTALU
  • BGK

100 Mega, czyli szybki internet we wszystkich szkołach z akceptacją rządu

  • aw    13 czerwca 2017 - 17:22
100 Mega, czyli szybki internet we wszystkich szkołach z akceptacją rządu
Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.)/fot.pixabay

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji. Ma ona umożliwić dostęp szkół do szybkiego Internetu o przepustowości 100 Mb/s.
Rząd postanowił, że w latach 2018-2020 tworzona będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Będzie to telekomunikacyjna sieć łącząca jednostki oświatowe, która zapewni im powszechny i bezpłatny dostęp do usług i zasobów cyfrowych.

Kolejne szkoły będą sukcesywnie podłączane do sieci OSE:

- w 2018 r. – 1,5 tys. lokalizacji;
- w 2019 r. – do 12,7 tys. lokalizacji;
- w 2020 – do 19,5 tys. lokalizacji – wartość docelowa.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii jest podstawowym elementem podnoszenia ich potencjału edukacyjnego.

Koszty utworzenia oraz funkcjonowania OSE (w tym dostarczania usług szkołom) zostaną pokryte z budżetu państwa oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Ponadto, równolegle do prac nad siecią OSE prowadzone będą prace nad zapewnieniem szkołom niezbędnego dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Spośród 19,5 tys. lokalizacji szkół w Polsce, ministerstwo zidentyfikowało 3,3 tys. lokalizacji znajdujących się w zasięgu lub posiadających dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s; kolejne 5,7 tys. lokalizacji planują podłączyć ze środków prywatnych operatorzy telekomunikacyjni.

Pozostałe 10,5 tys. lokalizacji zostanie podłączonych przez beneficjentów II konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach działania 1.1 PO Polska Cyfrowa.

- Szkoły będą traktowane priorytetowo, stąd szacuje się że proces ich podłączania zakończy się w 2018 r. - informuje MC.

Przypomnijmy też, że w kwietniu minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz minister cyfryzacji Anna Streżyńska skierowały do marszałków województw list, w którym zwracały uwagę na to, aby realizowane projekty edukacyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych były spójne z działaniami prowadzonymi przez oba ministerstwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.