PARTNER PORTALU
  • BGK

30 proc. urzędników samorządowych nie posiada służbowego konta e-mail

  • Piotr Toborek    3 lutego 2015 - 09:54

Cyfryzacja urzędów samorządowych: jest postęp, ale do ideału daleko.
Umiejętności posługiwania się komputerem stają się niezbędnym wymaganiem stawianym przy rekrutacji do pracy w urzędzie samorządowym. - 75 proc. urzędów wymaga od aplikujących na stanowiska merytoryczne posiadania kompetencji informatycznych – wynika z piątej edycji badania „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce” wykonanego na zlecenie resortu administracji.

Z zaawansowaniem elektronicznym urzędów nie jest jednak tak dobrze.

42 proc. badanych urzędów korzysta z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), lecz tylko dla 7 proc. podmiotów EZD jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw.

Czytaj: Aplikacja Źródło, udostępniono ostateczną wersję, czas się logować

Dokumentowanie przebiegu spraw w sposób tradycyjny, wyłącznie w postaci papierowej, obowiązuje w 1/3 urzędów, a w formie mieszanej – papierowej i elektronicznej - w 60 proc. jednostek. 2/3 urzędów wykorzystuje systemy teleinformatyczne udostępnione na poziomie centralnym do wymiany lub pobierania danych.

Wśród województwo w zakresie udostępniania usług elektronicznych wyróżnia się śląskie gdzie 76 proc. jednostek świadczy takie usługi, podczas gdy średnia krajowa to 48 proc.

Nadal tylko co 11-ty urząd posiada dokument strategiczny w zakresie rozwoju teleinformatycznego.

Sytuacja ta nieuległa zmianie w porównaniu z ostatnimi latami. W sektorze administracji samorządowej taki dokument posiada jedynie 8 proc. urzędów (w urzędach administracji państwowej jest to 4 razy częściej).

Urzędy powiatowe, zdecydowanie częściej niż inne urzędy samorządowe, wspierają rekrutację elektroniczną do szkół i przedszkoli (45 proc.). Z kolei 61 proc. urzędów gminnych udostępnia komputery lub stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla obywateli.

Tak, jak w latach poprzednich, 2 na 3 urzędy administracji samorządowej wspierają działanie publicznych punktów dostępu do internetu.

71 proc. pracowników urzędów samorządowych posiada indywidualne służbowe konto e-mail. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost o 2 punkty procentowe. W przypadku administracji państwowej odsetek ten wynosi 91 proc.

W 2014 roku najmniej pracowników posiadało własne, służbowe konta pocztowe w urzędach w województwach świętokrzyskim (59 proc.) oraz lubelskim (60 proc.),chociaż odnotowano wzrost w tych województwach w porównaniu z rokiem 2012.

Z kolei najwięcej – w województwie lubuskim, gdzie 80 proc. pracowników posiadało służbowy adres e-mail.

1 na 6 pracowników urzędu posiada podpis elektroniczny. Proporcja ta jest podobna jak w latach poprzednich.

W 2014 roku niemal 1 na 4 pracowników urzędów z województwa podkarpackiego posiadał podpis elektroniczny. Jest to jednocześnie największy wzrost w porównaniu z rokiem 2012. Najmniejszy udział takich pracowników odnotowano w województwie świętokrzyskim (13 proc).×
KOMENTARZE (2)

  • cegler, 2015-02-04 11:13:07

    To jest tak zwana cyfryzacja z ministrem na czele w wydaniu PO i PSL. Gdyby tak SLD było przy władzy to platformiści wywieszali by wszystkie psy na nich.
  • Agata, 2015-02-03 19:18:46

    Proste, nie umieją się posługiwać Internetem!