Będą rozmawiać o informatyzacji i cyfryzacji

21 lutego MAiC organizuje konferencję, podczas której razem z przedstawicielami samorządów chce omówić kluczowe projekty dotyczące Linii Współpracy.
Będą rozmawiać o informatyzacji i cyfryzacji

Rozwój przedsięwzięcia zaprezentuje minister Michał Boni, zaś wiceministrowie przedstawią założenia strategicznych przedsięwzięć w dziedzinie cyfryzacji: Narodowego Planu Szerokopasmowego, Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz naziemnej telewizji cyfrowej.

Czytaj też: Po pierwsze informatyzacja

- Usługi świadczone przez nasze państwo informatyzują się. Coraz więcej można załatwić w swoim urzędzie, obywatele chcieliby też, by w identyczny sposób mogli załatwiać swoje sprawy w każdym miejscu w kraju - informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Jak podaje resort informatyzacja postępuje dzięki wysiłkowi nie tylko administracji centralnej - ale także, a może i przede wszystkim - samorządów bo większość usług publicznych, z którymi mamy do czynienia w kontakcie z administracją, realizowanych jest na poziomie samorządowym. Chodzi o to, by te inicjatywy wzajemnie się wspierały i uzupełniały.

Dlatego MAC i samorządy ustanowiły w 2012 r. zasady współpracy na rzecz informatyzacji administracji. Linia Współpracy ma pomóc uporządkować współpracę pomiędzy ministerstwem a jednostkami samorządu terytorialnego w kwestii budowy otwartego państwa i nowoczesnej e-administracji. Linia Współpracy umożliwia ścisłe współdziałanie oraz zapobiegnie dublowaniu się inicjatyw.

- To jest nowoczesny mechanizm, który pozwala na wymianę informacji na czas, usprawnia tworzenie nowych rozwiązań i wykorzystuje wiedzę, którą wszyscy w całym kraju zdobywamy - informuje MAiC.

Podczas konferencji 21 lutego po raz pierwszy spotkają się też grupy robocze.

MAiC proponuje cztery takie grupy:

- ds. elektronizacji usług administracji;

- ds. otwartego rządu;

- ds. kompetencji cyfrowych i wykluczenia;

- ds. sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków UE.

Grupy te składać się będą z przedstawicieli rządu i samorządów terytorialnych. Skład jest otwarty.

Poszczególne grupy mogą zapisywaniać się korzystając z formularza tutaj.

Zgłoszenia należy składać do 18 lutego.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Minister Boni,Polska Cyfrowa i sieć internetowa,
doprowadzi interesantów do klawiaturowa.
Interesant i urzędnik będzie cyfrowym inteligentem
i nastąpi łączność szerokopasmowa z petentem.Petent, 2013-02-07 19:47:50 odpowiedz

Postuluję aby dopisać do programu konferencji jeszcze jeden punkt bardzo istotny z punktu widzenia obywateli - mieszkańców małych ojczyzn,czyli Grupę roboczą ds, otwartego samorządu. Chodzi nie tylko ni ale i tysiącom obywateli korzystającym systematycznie z dobrodziejstw internetu aby mogli uczestn...iczyć w życiu ich gmin i śledzić obrady ich lokalnego samorządy (Sesje Rad Gmin) poprzez strony internetowe Urzędu Gminy. Dla przykładu dodam. Na swój formalny wniosek podpisany przez kilkuset mieszkańców Błonia, powołujący się na stosowny artykuł z KPA, złożony formalnie prawie rok temu, do dziś nie dostałem żadnej odpowiedzi. Latarnik PC rozwiń

Andrzej Ptasznik, 2013-02-07 15:25:08 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE