PARTNER PORTALU
  • BGK

Będą zmiany w CEPiK-u. Rząd przyjął projekt Ministerstwa Cyfryzacji

  • MIW    7 lipca 2017 - 10:42
Będą zmiany w CEPiK-u. Rząd przyjął projekt Ministerstwa Cyfryzacji
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie zobowiązany do przekazywania CEP informacji o szkodach istotnych, do jakich doszło w aucie podczas wypadku. (fot. tarnow.policja.gov.pl)

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
• Nowelizacja ma przyspieszyć wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

• Jak zwraca uwagę resort, poprzednia nowelizacja przepisów zakładała, że zmodernizowany system CEPiK 2.0 zostanie całościowo uruchomiony 4 czerwca 2018 r. Teraz mowa jest o tym, że przepisy dotyczące CEP zaczną obowiązywać od 30 października roku bieżącego.

• Skutkiem zmian w przepisach zniknąć mają bariery prawne przy udostępnianiu danych z CEK i CEP na portalu dane publiczne.gov.pl i przy dalszym ich wykorzystywaniu przez każdego zainteresowanego.

Jak tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji, od 30 października 2017 r. za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem. Przewidziano jednak wyjątek od tych przepisów, pozwalający na dokonanie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu – w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Rozwiązanie to ułatwić ma działalność przedsiębiorcom, np. zarządzającym flotą samochodową.

Czytaj : MSW: CEPIK 2.0 będzie gotowy przed terminem

Doprecyzowano również i zwiększono zakres danych wprowadzanych do CEP. Teraz trafiać będą tam także informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy zabezpieczeniu majątkowym.

Z Centralnej Ewidencji Pojazdów znikną nieaktualne informacje?

Zdecydowano, że obok zakładów ubezpieczeń także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie zobowiązany do przekazywania CEP informacji o szkodach istotnych do jakich doszło w aucie podczas wypadku (w przypadku pojazdów nieubezpieczonych), przy czym szkody istotne będą wpisywane do CEP dopiero od 4 czerwca 2018 r. Jednocześnie samą „szkodę istotną” zdefiniowano jako „szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego, która została stwierdzona przez UFG lub przez zakład ubezpieczeń, w związku z otrzymanym jej zgłoszeniem z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia”.

Już od 30 października b.r. dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców będą udostępniane Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego zadań ustawowych (szczegółowy katalog tych danych zostanie określony w rozporządzeniu). Ma to umożliwić lepsze zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej, skuteczniejsze i sprawniejsze likwidowanie szkód przez zakłady ubezpieczeń, a także zapewnić większe możliwości identyfikowania pojazdów nieubezpieczonych.

Czytaj : CEPIK 2.0, punkty karne przez internet: Zakończył się kolejny etap prac nad systemem×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.