PARTNER PORTALU
  • BGK

Bolesławiec walczy z wykluczeniem cyfrowym

  • GK    31 lipca 2012 - 09:49
Bolesławiec walczy z wykluczeniem cyfrowym

Bolesławiec przystąpił do projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu innowacyjna gospodarka. Podstawowym założeniem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie występuje na terenie miasta. Realizacja projektu spowoduje radykalne zmniejszenie się różnic w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych.

Mieszkańcy, którzy doświadczają zjawiska wykluczenia cyfrowego, dzięki wsparciu w ramach projektu, znacznie zwiększą swoje szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Rodziny, które wezmą udział w projekcie, otrzymają, na zasadzie użyczenia, zestaw komputerowy z podstawowym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. Ponadto po dwie osoby z każdej rodziny uczestniczyć będą w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Nabór rodzin z terenu gminy miejskiej Bolesławiec prowadzony jest przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu wśród rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W szczególności beneficjenci wyłaniani są spośród rodzin: spełniających kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnionych do uzyskania stypendiów socjalnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, posiadających warunki lokalowe do zainstalowania sprzętu (wg oceny pracowników socjalnych MOPS).

Spośród ww. rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wyłoniona zostanie grupa docelowa 200 beneficjentów ostatecznych (plus 20 beneficjentów na liście rezerwowej). Projektem nie mogą zostać objęte rodziny, które wg oceny pracowników socjalnych MOPS mogłyby zniszczyć, zdewastować lub wykorzystać otrzymany zestaw komputerowy niezgodnie z przeznaczeniem.

Chętni do wzięcia udziału w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec) bezpośrednio do pracowników socjalnych : Iwony Marcinkiewicz i Danuty Owczarek w godzinach od 7.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.00.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.