PARTNER PORTALU
  • BGK

CBA uruchomiło platformę e-learningową

  • bad    21 maja 2014 - 11:07
CBA uruchomiło platformę e-learningową

Platforma przeznaczona jest dla administracji rządowej i samorządowej, środowisk biznesowych, ale także społeczeństwa. CBA realizuje tym samyjm jedną z dwóch części projektu pn. „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
Od dzisiaj na stronie https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ udostępniona została platforma e-learningowa. Tym samym CBA realizuje jedną z dwóch części projektu pn. „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy ze Specjalną Służbą Śledczą Republiki Litwy (STT) i Biurem Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB), po podpisaniu w dniu 3 grudnia 2012 r. umowy przystąpiło w ramach programu ISEC do projektu pn. „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Projekt składa się z dwóch komponentów - cyklu sześciu konferencji szkoleniowych zaplanowanych na lata 2013 - 2015 oraz udostępnienia platformy e-learningowej. Platforma przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców: administracji rządowej i samorządowej, środowisk biznesowych, ale także społeczeństwa.

Z uwagi na szeroki krąg adresatów, szkolenie podzielono na trzy bloki tematyczne, z których każdy składać się będzie z 20 godzin dydaktycznych:

- Korupcja w administracji publicznej - to próba całościowego ujęcia instrumentów walki ze zjawiskami korupcyjnymi na poziomie rządowej administracji centralnej i samorządowej. Znalezienie odpowiedzi na pytanie czy takie strategie powinny być opracowywane, a jeśli tak, to przez kogo i do kogo powinny być adresowane oraz jaką powinny przybrać formułę. To również próba oceny skuteczności tych programów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako jednej z metod służących zapobieganiu korupcji, porządkowaniu przepisów, kreowaniu przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej;

- Korupcja w biznesie - to ocena skuteczności funkcjonujących w obrocie prawnym i gospodarczym rozwiązań systemowych i instytucjonalnych zaproponowanych przez państwo, a stosowanych w środowisku biznesowym. Analiza kosztów ekonomicznych dla państwa i społeczeństwa w przypadku pojawienia się korupcji na styku administracja i sektor prywatny. To również propozycje wypracowania wytycznych dla przyszłościowych programów naprawczych adresowanych wyłącznie do środowisk biznesowych, próba opisu najczęściej dostrzeganych mechanizmów sprzyjających powstawaniu sytuacji korupcjogennych w szeroko pojmowanym biznesie oraz próby wyodrębnienia gałęzi przemysłu i gospodarki najbardziej zagrożonych ich wystąpieniem;

- Społeczne skutki korupcji - to ocena skutków społecznych, w tym ekonomicznych korupcji, tego jak może ona wpływać lub wpływa na deficyt budżetowy, czy jej skala może mieć związek z bezrobociem i kryzysem. Jak postrzegana jest aktywność organizacji pozarządowych oraz instytucji powołanych do walki z korupcją przez społeczeństwo oraz jakie są lub powinny być oczekiwania społeczne wobec państwa posiadającego instytucjonalne i systemowe narzędzia do przeciwdziałania korupcji i marginalizowania jej skutków społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i etycznych.

Uczestnicy szkolenia będą mogli liczyć na wsparcie eksperta, który poprzez narzędzia komunikacji typu czat i forum, będzie odpowiadał na zadawane pytania. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z poszczególnymi lekcjami, wykonanie ćwiczeń sprawdzających wiedzę oraz zdanie testu końcowego.

Ukończenie szkolenia będzie można potwierdzić imiennym dyplomem generowanym na życzenie uczestnika.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.