PARTNER PORTALU
  • BGK

Centralna strategia walki z wykluczeniem cyfrowym

  • GK    13 sierpnia 2011 - 11:53
Centralna strategia walki z wykluczeniem cyfrowym

W 2015 roku liczba użytkowników ePUAP ma sięgnąć 5 mln. Odsetek internautów posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym powinien wynieść 50 proc.
Rada Ministrów opracowała projekt rozporządzenia w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015.

Ma polepszyć dostępność i użyteczność usług elektronicznych administracji oraz zwiększyć poziom ich wykorzystania przez obywateli.

Czytaj też: Ułatwienia na elektronicznej platformie usług

„Dostępność i jakość usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną plasuje Polskę poniżej średniej europejskiej. Wskaźnik pełnej dostępności on-line dwudziestu podstawowych usług w 2010 r. osiągnął wartość 79 proc. przy średniej europejskiej wynoszącej 82 proc.” – czytamy we wstępie do Planu Informatyzacji Państwa.

Czytaj też: Nadchodzi era e-administracji

Celem operacyjnym planu jest m.in. skrócenie czasu realizacji i zmniejszenie liczby wizyt w urzędzie koniecznych do realizacji 20 proc. procesów biznesowych w administracji, odpowiedzialnych za 80 proc. kontaktów obywateli i przedsiębiorców z urzędami.

Czytaj też: Wciąż rośnie liczba profili zaufanych

Wdrożenie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 doprowadzi do tego, że nowe usługi będą mogły się rozwijać w miejscach odległych od głównych ośrodków miejskich, a ich mieszkańcy będą mieli możliwość uczestniczenia w głównym nurcie życia społeczno-kulturalnego.

Plan ma wychodzić naprzeciw problemowi wykluczenia, co ma duży wpływ na rozwój regionalny.

Projekt zakłada, że w 2015 r. liczba użytkowników ePUAP wyniesie 5 mln, podczas gdy w 2010 r. było to zaledwie 38 tys.

Odsetek internautów posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym sięgnie 50 proc., a odsetek użytkowników ePUAP, którzy pozytywnie oceniają łatwość dotarcia do potrzebnych informacji – 66 proc.

Projekt przewiduje uruchomienie narzędzi zwiększających uczestnictwo obywateli w życiu publicznym. Dzięki temu odsetek urzędów, prowadzących konsultacje społeczne przez internet oraz odsetek osób w wieku 16-74 lata, biorących udział w konsultacjach lub wyrażających opinie na tematy polityczne ma wynieść w 2015 r. 33 proc.

Plan przewiduje także m.in. zwiększenie przejrzystości administracji i czytelności prawa. Ma to się stać, gdy odsetek internautów, którzy pozytywnie oceniają strony WWW urzędów pod kątem zrozumiałości informacji w obszarach: podatki, sprawy osobowe, motoryzacyjne, budowlane, działalność gospodarcza, praca, zasiłki i pomoc społeczna osiągnie poziom co najmniej 33 proc.

Postęp w ograniczeniu liczby procedur administracyjnych i ich uproszczeniu będzie na satysfakcjonującym poziomie, gdy 90 proc. urzędów zacznie korzystać z elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Zadowalający rozwój społeczeństwa informacyjnego ma m.in. nastąpić poprzez zapewnienie dostępu do internetu 75 proc. gospodarstw domowych leżących na terenach o najniższej gęstości zaludnienia, czyli mniej niż 100 mieszkańców na kilometr kwadratowy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.