PARTNER PORTALU
  • BGK

Chcą upowszechnić e-PUAP

  • GK    8 października 2013 - 13:39
Chcą upowszechnić e-PUAP

Do konkursu na projekty, których celem jest upowszechnianie usług informatycznych dla obywateli, zgłosiła się co trzecia jednostka samorządu terytorialnego w kraju, w tym ponad 850 gmin, 106 powiaty oraz 9 województw.
Do konkursu „Wsparcie jst w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP" zgłosiła się 1/3 samorządów w kraju.

Komisja powołana do oceny merytorycznej zgłoszonych wniosków spotyka się 21 października. Wyniki zostaną ogłoszone w drugiej dekadzie grudnia, tj. po 10.12.2013 r. Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane do 10 września. Wpłynęło ich 140. Chodzi o projekty w ramach konkursu ogłoszonego 5 lipca 2013 r. Konkurs organizowany jest w ramach priorytetu V Dobre rządzenie Programu operacyjnego kapitał ludzki.

Łączna wartość projektów opisanych we wszystkich wnioskach złożonych na konkurs przekracza 330 mln zł. Liczba samorządów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu (jako lider lub partner projektu) wynosi blisko 1000, czyli co trzecia jednostka samorządu terytorialnego w kraju, w tym ponad 850 gmin, 106 powiaty oraz 9 województw.

Celem projektów jest upowszechnienie usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu ePUAP lub platform regionalnych w ramach następujących działań:

- uruchomienie nowych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców

- upowszechnienie dokumentu elektronicznego w codziennej pracy administracji

- szkolenia pracowników jst, w szczególności referentów spraw

- działania promujące korzystanie z e-usług administracji samorządowej wśród mieszkańców.

Informacja o wyniku oceny formalnej, a następnie oceny merytorycznej zostanie przesłana indywidualnie do każdego wnioskodawcy po zakończeniu poszczególnych etapów oceny. Na etapie oceny formalnej w stosunku do wnioskodawców, których wnioski zawierać będą uchybienia podlegające korektom, skierowane zostaną pisma z wezwaniem do uzupełnień zgodnie zakresem wskazanym w dokumentacji konkursowej.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej zostanie podana w postaci listy rankingowej zamieszczonej na stronie www.ip.mac.gov.pl w dziale aktualności, niezwłocznie po zatwierdzeniu listy rankingowej przez ministra administracji i cyfryzacji.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.