PARTNER PORTALU
  • BGK

Dialog techniczny w chmurze

  • GK    2 lipca 2013 - 09:46
Dialog techniczny w chmurze

Centrum Projektów Informatycznych w ramach projektu „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze” zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie planowanych w projekcie zamówień publicznych.
Dialog techniczny to instytucja wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 20 lutego br. Zgodnie z nią zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Celem proponowanego dialogu technicznego jest pozyskanie przez Centrum Projektów Informatycznych informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówień planowanych w projekcie zamówień publicznych, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Prowadzony dialog ma na celu zapoznanie się przez Centrum Projektów Informatycznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z najlepszymi z punktu widzenia zakresu i celu projektu rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi oraz z najbardziej perspektywicznymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej w Polsce.

Centrum Projektów Informatycznych zaprasza do przesłania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym wszystkie zainteresowane podmioty, a zwłaszcza te z nich, które zrealizowały usługi związane z tworzeniem rozwiązań teleinformatycznych zaliczanych do prywatnej chmury obliczeniowej.

Centrum w szczególności zależy na jednostkach, które uczestniczyły m.in. w budowie ośrodków obliczeniowych, umożliwiających świadczenie usług w prywatnej chmurze obliczeniowej, ze szczególnym podkreśleniem infrastruktury składającej się z wielu ośrodków obliczeniowych (grid), tworzeniu zwirtualizowanej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej świadczenie usług w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-Service), wdrażaniu platform udostępniających usługi w modelu PaaS (Platform-as-a-Service), wdrażaniu aplikacji udostępnianych w modelu SaaS (Software-as-a-Service) oraz prowadziły zakończone prace badawczo-rozwojowe z obszaru rozwiązań teleinformatycznych chmury obliczeniowej.

Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Projekt „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze" jest realizowany w ramach programu innowacyjna gospodarka.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.