PARTNER PORTALU
  • BGK

Dlaczego projekty informatyczne są trudne?

  • GMINA/dr Grzegorz Bliźniuk    7 stycznia 2014 - 10:18
Dlaczego projekty informatyczne są trudne?

W mediach często napotykamy na różne informacje o niepowodzeniach projektów informatycznych. Takie właśnie newsy zwykle bardziej zaprzątają naszą uwagę. Rzadziej cieszymy się z dobrze zrealizowanych systemów informatycznych.
Zastanówmy się zatem, jakie są źródła dużej złożoności projektów informatycznych. Prześledźmy również statystyki powodzeń i niepowodzeń projektów informatycznych.

Badania światowe i krajowe

Największym światowym autorytetem w zakresie badania realizacji projektów informatycznych jest Standish Group (SD, www.standishgroup.com). W badaniach SD uwzględniono wiele różnych projektów informatycznych w następującym podziale geograficznym: 58% z USA, 27% z Europy i 15% z pozostałych obszarów świata. 45% badanych, to duże firmy, 35% średnie i 20% małe. Okazuje się, że od lat zaledwie 29% projektów informatycznych kończy się pełnym sukcesem. Za pełny sukces projektu przyjmuje się jego realizację w pierwotnie zakładanym zakresie, czasie i budżecie. Jeżeli jakiś projekt został zakończony i odebrany, ale nie dopełnił co najmniej jednego z wcześniej przyjętych ustaleń - dla zakresu, budżetu lub czasu jego realizacji - został on uznany za taki, który nie zakończył się pełnym sukcesem.

Warto nadmienić, że spośród projektów zakończonych, ale bez pełnego powodzenia, czyli zakończonych tzw. „częściowym sukcesem" aż 53% przekroczyło budżet o ponad połowę, a ponad 23% zaliczyło przekroczenie ponad dwukrotne. Dużo gorzej jest z dotrzymaniem planowanego czasu przewidzianego na realizację projektu. Tutaj prawie 68% projektów przekroczyło planowany czas o ponad połowę, a prawie 48% (!) zrejestrowało ponad dwukrotne przekroczenie planowanego czasu. Na domiar złego podobnie niekorzystne statystyki zarejestrowano dla uzyskiwanego zakresu funkcjonalnego systemów. Ponad 68% systemów nie dostarczyło nawet połowy planowanej funkcjonalności, a ponad 7% nie dostarczyło żadnej z planowanych funkcjonalności.

Wyniki są porażające, ale dla informatyków - znane od dawna. Cały czas mamy do czynienia z problemem ogromnej złożoności projektów informatycznych, z którą musimy sobie poradzić. A jak to wygląda w Polsce? Według badań PMResearch.pl, realizowanych pod kierunkiem dra Kazimierza Frączkowskiego z Politechniki Wrocławskiej, w Polsce mamy do czynienia z podobnymi tendencjami, jakie Standish Group od lat odnotowuje w badaniach światowych. W badaniach PMResearch.pl udział projektów z instytucji publicznych wynosił 14%, a z prywatnych - aż 86%. W wynikach tych badań podano, że 31% projektów w Polsce kończy się całkowitym sukcesem (dotrzymano zakresu, budżetu i czasu), 46% częściowym sukcesem (co najmniej jedno z wymagań: zakres, czas lub budżet nie zostało dotrzymane), a 33% zakończyło się porażką (nie dotrzymano żadnego z planowanych wymagań dotyczących zakresu, czasu i budżetu).

Widać zatem, że mamy dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o poprawę skuteczności planowania i prowadzenia projektów. Nie należy tutaj ulegać nadmiernemu zadowoleniu, pomimo tego, że według przytoczonych badań w Polsce udaje się o 2% więcej projektów niż na świecie.

Przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych

Ze swojej natury projekt informatyczny jest zbiorem skomplikowanych i różnorodnych działań, które mają doprowadzić do dobrze działającego systemu, spełniającego wymagania użytkownika. We wcześniejszych wydaniach Magazynu Samorządowego GMINA pisaliśmy już o różnych kontekstach informatyzacji, a także o możliwych zagrożeniach dla projektów oraz o możliwym podejściu do organizacji procesu wytwórczego oprogramowania.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.