PARTNER PORTALU
  • BGK

Dofinansowanie digitalizacji w kulturze

  • GK    6 sierpnia 2013 - 15:50
Dofinansowanie digitalizacji w kulturze

Znani są laureaci trzeciej edycji konkursu wieloletniego programu rządowego Kultura+. Na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono 14,8 mln zł.
Narodowy Instytut Audiowizualny, operator priorytetu digitalizacja, ogłosił wyniki tegorocznego konkursu.

W ramach naboru do trzeciej edycji konkursu państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz Archiwa Państwowe mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, przechowywaniem zasobów i ich udostępnianiem oraz tworzeniem infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych.

Wybrane w konkursie projekty są m.in. związane z filmem, archiwizacją prasy, akt, obiektów przestrzennych, czy też rozbudową repozytoriów oraz pracowni digitalizacyjnych. Dotacje uzyskują zarówno mniejsze ośrodki, jak też największe instytucje kultury i Archiwa Państwowe w Polsce.

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spośród 126 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w tym roku do Narodowego Instytutu Audiowizualnego pozytywną rekomendację otrzymały 42 instytucje. Wśród nich m.in. Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Książnica Cieszyńska, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Studio Filmowe TOR.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 14,8 mln zł.

Projekt „Digitalizacja materiałów audiowizualnych oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej w Archiwum Instytutu Grotowskiego", który uzyska blisko 80 tys. zł dofinansowania, zakłada digitalizację materiałów audiowizualnych o szczególnym znaczeniu historycznym będących dokumentami przy pracy Teatru Laboratorium.

Wśród nich znajdują się materiały filmowe na taśmach 16 mm i 35 mm, które poddane zostaną digitalizacji oraz nagrania szpulowe z niepublikowanymi dotąd wypowiedziami Jerzego Grotowskiego, które zrekonstruowane zostaną w studiu reżyserii dźwięku.

W ramach dofinansowania poddanych digitalizacji i opracowaniu cyfrowemu zostanie także 1000 negatywów, archiwum instytutu wyposażone zostanie w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz serwer do przechowywania danych, a czytelnie w tablety, które ułatwią dostęp do zdigitalizowanych materiałów.

Dzięki digitalizacji wspomniane materiały audiowizualne zostaną również opublikowane w portalach www.szukajwarchiwach.pl oraz www.grotowski.net.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych projektów znalazła się również „Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej". To już drugi etap projektu, którego celem jest digitalizacja kolekcji druków ciągłych wydawanych na obszarze Śląska Cieszyńskiego w latach 1848 - 1939, zachowanych w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.

Są to unikatowe zbiory, które stanowią istotny składnik polskiego i środkowoeuropejskiego dziedzictwa kultury. W ramach tegorocznego konkursu, projekt ten otrzyma blisko 190 tys. zł dofinansowania.

Projekt Archiwum Głównego Akt Dawnych, który otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 220 tys. zł do wykorzystania jeszcze w 2013 roku, zakłada digitalizację Ksiąg Miejskich, których zawartość stanowi obfita spuścizna aktowa pozostała głównie po kancelariach miejskich funkcjonujących w miastach królewskich.

Digitalizacji zostaną poddane akta ziemskie i grodzkie z terenu Mazowsza. Będzie to pierwszy tak duży projekt digitalizacyjny realizowany samodzielnie przez Archiwum Główne Akt Dawnych. Projekt zakłada również rozwinięcie i wdrożenie na masową skalę planowej digitalizacji zabezpieczającej w archiwum, która pozwoli znacznie zwiększyć dostęp do treści dokumentów wszystkim zainteresowanym oraz przyczyni się do zahamowania procesu niszczenia oryginalnych rękopisów.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.