PARTNER PORTALU
  • BGK

Dokument elektroniczny nieco inaczej

  • pt    7 stycznia 2014 - 12:08
Dokument elektroniczny nieco inaczej

MAC proponuje zmiany w rozporządzeniu w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych ich doręczania oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii takich dokumentów.
W związku z wprowadzeniem w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zmian polegających na ujednoliceniu stosowanej terminologii odnoszącej się do wzoru dokumentu elektronicznego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji proponuje wprowadzenie niezbędnych zmian w rozporządzeniu.

W drodze nowelizacji ustawy na podmioty publiczne, zobowiązane na podstawie przepisów odrębnych do ustalenia wzorów dokumentów, zostanie nałożony obowiązek zgłaszania wzorów dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium.

Jednostki będą także zobowiązane do przekazywania do ministra właściwego do spraw informatyzacji opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu tego wzoru w celu umieszczenia w katalogu usług na ePUAP oraz udostępniania formularza elektronicznego w systemie teleinformatycznym zobowiązanego podmiotu publicznego.

MAC proponujee także  aby elektroniczne skrzynki podawcze, których adresy zostały udostępnione w BW, umożliwiały bezpośrednie doręczanie dokumentów elektronicznych, bez potrzeby korzystania z formularzy elektronicznych powiązanych z tymi skrzynkami.

Dodatkowo poświadczenie doręczenia ma być udostępniane przez system teleinformatyczny podmiotu publicznego w celu umożliwienia podpisania tego poświadczenia przez adresata dokumentu.

Treść projektu przeczytasz w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.