Dostępna nowa Besti@

RIO udostępniło nową wersję szablonu zestawienia w systemie BeSti@, który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-... do Excela.
Dostępna nowa Besti@
Zawiera on między innymi:

- wiersze prezentujące spełnienie relacji z art. 243 ufp obliczone w oparciu o wykonanie na koniec wszystkich trzech lat poprzedzających pierwszy  rok prognozy.
- porównanie lewej i prawej strony wzoru z art. 243 - wskazując na ewentualne zagrożenia niespełnienia tej ustawowej relacji.

Ponadto wylicza dynamikę wybranych wielkości prognozowanych kwot.

Zawarto w nim także kilka wykresów prezentujących wybrane prognozowane wielkości.
 
Wygenerowany tym szablonem arkusz zawierający dane można edytować, formatować a w szczególności należy dostosować podział stron do własnych potrzeb - informuje RIO.

Raport ten zawiera dwa sposoby prezentacji danych:

1) WPF - wg układu budżetu (preferowany)
2) WPF - wg przepływu środków pieniężnych (układ wynikający z Metodyki opracowania WPF z 2011 r.)

Jak podaje RIO kształt WPF wg układu budżetu został wypracowany wspólnie przez Regionalne Izby Obrachunkowe i zaakceptowany przez Ministerstwo Finansów.

Nowe wiersze tabeli dot. dochodów i wydatków z udziałem środków UE oraz "Wysokość przejętych zobowiązań" zostały dodane z uwagi na potrzeby informacyjne Ministerstwa Finansów.

- Udostępniając ten szablon mamy jednocześnie nadzieję, że usprawni on państwu pracę nad materiałami do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2012-.. i jednocześnie pomoże spełnić oczekiwania Ministerstwa Finansów (a także izb) wynikające z pisma ST7/4843/139/PB/2011/1570 z 31 października 2011 r., w którym MF powołując się na art. 74 ust. 1 oraz 174 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oczekuje przekazania systemem BeSTi@ danych planistycznych (WPF) umożliwiających bieżące monitorowanie sytuacji samorządu w zakresie zadłużenia oraz deficytu - informuje RIO.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

bestia? to nie brzmi zbyt dobrze. nie chcemy bestii

Klonuś, 2012-10-10 21:30:35 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE