PARTNER PORTALU
  • BGK

Dostępna nowa Besti@

  • AT    10 października 2012 - 19:13
Dostępna nowa Besti@

RIO udostępniło nową wersję szablonu zestawienia w systemie BeSti@, który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-... do Excela.
Zawiera on między innymi:

- wiersze prezentujące spełnienie relacji z art. 243 ufp obliczone w oparciu o wykonanie na koniec wszystkich trzech lat poprzedzających pierwszy  rok prognozy.
- porównanie lewej i prawej strony wzoru z art. 243 - wskazując na ewentualne zagrożenia niespełnienia tej ustawowej relacji.

Ponadto wylicza dynamikę wybranych wielkości prognozowanych kwot.

Zawarto w nim także kilka wykresów prezentujących wybrane prognozowane wielkości.
 
Wygenerowany tym szablonem arkusz zawierający dane można edytować, formatować a w szczególności należy dostosować podział stron do własnych potrzeb - informuje RIO.

Raport ten zawiera dwa sposoby prezentacji danych:

1) WPF - wg układu budżetu (preferowany)
2) WPF - wg przepływu środków pieniężnych (układ wynikający z Metodyki opracowania WPF z 2011 r.)

Jak podaje RIO kształt WPF wg układu budżetu został wypracowany wspólnie przez Regionalne Izby Obrachunkowe i zaakceptowany przez Ministerstwo Finansów.

Nowe wiersze tabeli dot. dochodów i wydatków z udziałem środków UE oraz "Wysokość przejętych zobowiązań" zostały dodane z uwagi na potrzeby informacyjne Ministerstwa Finansów.

- Udostępniając ten szablon mamy jednocześnie nadzieję, że usprawni on państwu pracę nad materiałami do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2012-.. i jednocześnie pomoże spełnić oczekiwania Ministerstwa Finansów (a także izb) wynikające z pisma ST7/4843/139/PB/2011/1570 z 31 października 2011 r., w którym MF powołując się na art. 74 ust. 1 oraz 174 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oczekuje przekazania systemem BeSTi@ danych planistycznych (WPF) umożliwiających bieżące monitorowanie sytuacji samorządu w zakresie zadłużenia oraz deficytu - informuje RIO.

<!-- pagebreak //-->

Przesłany szablon należy wczytać do modułu „Raporty”, zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Zapisujemy załącznik do tego komunikatu na pulpicie i rozpakowujemy go
2. Logujemy się do BeStii
3. Wchodzimy do modułu „Raporty”
- jeśli jest niewidoczny to trzeba skontaktować się z osobą, która może nadawać dodatkowe uprawnienia użytkownikom aby dodała następujące role:
a) użytkownik raportów
b) Admin raportów
c) Wszystkie raporty
- Po zmianie uprawnień konieczne jest ponowne zalogowanie się do systemu
4. Klikamy prawym przyciskiem myszki na gałęzi „Raporty” i ze skróconego menu wybieramy „Wczytaj raport z pliku jako nowy”
5. W okienku wyboru wskazujemy znajdujący się na pulpicie plik wpf2xls_2012_jst ver 3.rml a następnie klikamy „Otwórz”
6. Raport powinien wczytać się poprawnie i być gotowym do użycia
7. Korzystamy z niego klikając dwukrotnie na jego nazwę w systemie (powinna znajdować się na samym dole) tzn. „WPF na 2012-... w ukladzie budzetu (xls) + reguły kontrolne”
- Dostępny jest filtr który umożliwia wybranie KONKRETNEGO dokumentu WPF: projektu, autopoprawki, uchwały pierwotnej lub zmieniany WPF która zostanie przepisana do Excela

Warunkiem korzystania z tego zestawienia jest:
• posiadanie Excela na stacji z której uruchamiamy ten raport w BeSTii
• gdyby raport nie chciał się generować to konieczne jest ddpowiednie ustawienie poziomu zabezpieczeń Excela („włącz wszystkie makra” oraz „ufaj dostępowi do modelu obiektowego VBA”) – ale to trzeba skonsultować z  informatykami.

Pobierz szablon raportu dla systemu BeSTi@
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Klonuś, 2012-10-10 21:30:35

    bestia? to nie brzmi zbyt dobrze. nie chcemy bestii