PARTNER PORTALU
  • BGK

Dyrektywa obejmie muzea i biblioteki

  • GK    25 czerwca 2013 - 10:07
Dyrektywa obejmie muzea i biblioteki

Unijna dyrektywa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego rozszerzona została na muzea, biblioteki i archiwa.
Rada UE przyjęła 21 czerwca zmianę dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie zakresu dyrektywy na muzea, biblioteki oraz archiwa.

Oznacza to, że zasoby tych instytucji - dotychczas wyłączone - będą mogły podlegać ponownemu wykorzystywaniu.

Dyrektywa była w Polsce wdrożona ustawą o dostępie do informacji publicznej, która umożliwia ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Zdaniem unijnego ustawodawcy zmiana dyrektywy była potrzebna, gdyż jednym z podstawowych celów ustanowienia rynku wewnętrznego jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi usług świadczonych w skali całej Unii.

Biblioteki, muzea i archiwa posiadają bogaty zbiór cennych zasobów informacji sektora publicznego, w szczególności od kiedy przedsięwzięcia w dziedzinie digitalizacji zwielokrotniły ilość dorobku cyfrowego wchodzącego w zakres domeny publicznej.

Te zbiory dziedzictwa kulturowego wraz z powiązanymi z nimi metadanymi stanowią potencjalną podstawę treści cyfrowych w zakresie produktów i usług oraz mają ogromny potencjał w dziedzinie innowacyjnego ponownego wykorzystywania w takich sektorach jak edukacja i turystyka.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie zapisu, że wszystkie dokumenty udostępniane przez podmioty publiczne można ponownie wykorzystywać do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami autorskimi osób trzecich.

Jak przypomina Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, po przyjęciu przed Radę UE dyrektywa jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym UE, a wejdzie w życie w ciągu 20 dni od jej ogłoszenia. Dyrektywa będzie musiała zostać wdrożona do polskiego prawa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.