PARTNER PORTALU
  • BGK

E-administracja łatwiejsza i powszechniejsza

  • PAP    14 lutego 2013 - 16:43
E-administracja łatwiejsza i powszechniejsza

Upowszechnienie i uproszczenie załatwiania spraw urzędowych online ma na celu projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zakłada on m.in. zrównanie rangi pisma w formie elektronicznej z papierową.
Projekt noweli opublikowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Proponowane przez resort zmiany zakładają ułatwienie obywatelom kontaktu online z urzędami, organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz zwiększenie liczby usług świadczonych drogą elektroniczną. Projektowana nowelizacja jest kolejnym etapem zmian legislacyjnych, których celem jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i efektywnego sytemu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Czytaj też:  Jak ułatwić załatwianie spraw urzędowych?

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce zobowiązać urzędy do posiadania elektronicznych skrzynek podawczych, umożliwiających składanie pism drogą elektroniczną. Dotychczas urzędy nie miały takiego obowiązku.

Zgodnie z założeniami obywatel będzie mógł posługiwać się skanami dokumentów wydanych przez administrację publiczną. Chodzi o to, by obowiązek załączenia do podania oryginału dokumentu nie uniemożliwiał wniesienia podania drogą elektroniczną.

Czytaj też: E-urząd jednak nas pociąga

Obywatele będą mieli możliwość wglądu online do tego, co się dzieje ze złożonymi przez nich dokumentami. Również sama instytucja publiczna będzie mogła drogą elektroniczną zwracać się do obywatela o wyrażenie zgody, korzystając ze znanego jej adresu elektronicznego. Obecnie mamy do czynienia z paradoksem, ponieważ - aby elektronicznie zwrócić się do uczestnika postępowania ze wspomnianym zapytaniem - organ musi posiadać już jego zgodę na komunikację elektroniczną.

Nowelizacja ma również na celu ujednolicenie wzorów formularzy. Projekt nowelizacji przewiduje nałożenie na organy zobowiązane do ustalania wzorów pism papierowych obowiązku opracowania ich elektronicznych wersji oraz formularzy elektronicznych, jeżeli tylko realizacja usług drogą elektroniczną jest możliwa. Zapewni to obywatelom i przedsiębiorcom składanie pism w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznych skrzynek podawczych do wszystkich podmiotów właściwych do rozpatrzenia spraw danego rodzaju.

Zmiany mają też przygotować e-PUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) do pełnienia nowych funkcji. Nowelizacja umożliwi wystawianie na ePUAP usług przez podmioty inne niż podmioty publiczne, o ile realizują one zadania publiczne. Resort cyfryzacji zakłada, że wprowadzenie takiego rozwiązania prawnego pozwoli na zwiększenie liczby dostępnych usług na ePUAP, które będą w większym stopniu niż obecnie wykorzystywane przez obywateli i przedsiębiorców.

Zmiany pozwolą też na rozszerzenie liczby punktów, w których będzie można potwierdzić profil zaufany ePUAP, m.in. o Pocztę Polską i banki. Dotychczas swój profil można było potwierdzić jedynie w uprawnionych urzędach. Ministerstwo liczy, że ta zmiana zwiększy liczbę osób posiadających profil zaufany ePUAP, czyli darmową alternatywę podpisu elektronicznego, weryfikowanego specjalnym certyfikatem kwalifikowanym.

Ministerstwo chce też umożliwić komunikację elektroniczną stronom i uczestnikom postępowania przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi. Będą oni mieli dostęp online do akt sprawy oraz możliwość składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego, o ile podmiot ma wdrożony taki system oraz podejmie decyzję o udostępnianiu akt w ten sposób.

Sądy administracyjne będą mogły także doręczać pisma drogą elektroniczną do stron i uczestników postępowania. Dziś przyjmuje się, że zgoda na elektroniczną komunikację musi być wyrażana odrębnie w każdym postępowaniu administracyjnym. Resort chce wprowadzić nowy rodzaj zgody - po udzieleniu jej raz nie trzeba będzie jej ponawiać.

Nowelizacja zakłada zmianę czterech ustaw: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Propozycje resortu realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, zgodnie z którą do 2015 r. europejskie rządy mają upowszechnić usługi e-administracji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.