PARTNER PORTALU
  • BGK

E-administracja: Samorządowcy negatywnie o rozporządzeniu

  • MN    11 kwietnia 2017 - 15:09
E-administracja: Samorządowcy negatywnie o rozporządzeniu
Rozporządzenie wpisuje się w część strategii informatyzacji państwa. (fot. pixabay)

Samorządowcy wnoszą o zmiany w projekcie rozporządzenia określającym wymagania techniczne w zakresie elektronizacji prawa.
• Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wydał opinię na temat rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.

• Opinia rozporządzenia dokonana przez związek nie jest pozytywna. Samorządowcy oceniają, że rozporządzenie zamiast rozwijać, może hamować proces elektronizacji w urzędach.

•  Wskazują, że przepisy zawarte w rozporządzeniu są ogólnikowe, niejednoznaczne i wybiórcze. I nie określają w sposób precyzyjny warunków technicznych w kwestii elektronizacji prawa.

Związek Gmin Wiejskich RP pisząc o „elektronizacji prawa”, która stanowi część strategii informatyzacji państwa, zwraca uwagę na duże znaczenie tego procesu dla administracji i obywateli.

W odniesieniu do samorządu, „elektronizacja prawa” w rozumieniu związku oznacza m.in. sporządzanie projektów aktów prawnych i ich uzgadnianie w ramach procesu legislacyjnego, podpisywanie elektronicznie aktów, czy przekazywanie aktów prawa miejscowego drogą elektroniczną do wojewódzkiego dziennika urzędowego.

ZGW RP wskazuje, że zasadniczym celem i kierunkiem działań powinno być wdrażanie takich rozwiązań, które będą pozwalały na uzyskiwanie coraz większej efektywności i jakości procesu legislacyjnego i tworzonego prawa. W tym celu konieczne jest ustanowienie wysokich standardów informatycznych. Jednak zdaniem związku, prace w tym zakresie nie przebiegają pomyślnie.

Opinia negatywna

- Po dokonaniu analizy treści Projektu rozporządzenia, należy stwierdzić, że z punktu widzenia zarówno deklarowanych celów informatyzacji państwa, celów „elektronizacji prawa” jak również celów wyrazowych w delegacji ustawowej, analizowany projekt rozporządzenia celów tych nie tylko nie wypełnia, ale nawet może mieć hamujący wpływ na możliwość uzyskania dalszego postępu w zakresie „elektronizacji” – czytamy w stanowisku ZGW  RP.

Powyższa opinia wynika z szeregu czynników. Po pierwsze, związek mówi o zbyt dużej ogólnikowości i niejednoznaczności przepisów, które nie określają w sposób szczegółowy warunków technicznych „elektronizacji prawa”. Dodatkowo wskazano na ogólną wybiórczość i „wycinkowość” zapisów zawartych w rozporządzeniu, szczególnie w odniesieniu do aspektów technicznych.

Po drugie, jak czytamy w opinii, przyjęty kierunek regulacji zawarty w projekcie rozporządzenia nie realizuje w pełni deklarowanych ustawowo „celów informatyzacji państwa”. Tymi celami są:

- zachowanie jednolitości standardu dokumentów elektronicznych,

- zapewnienie możliwości przetwarzania aktów na potrzeby wydawania dziennika urzędowego,

- konieczność zapewnienia powszechnej dostępności dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego.

Postulaty samorządowców

Związek Gmin Wiejskich RP wnosi o uwzględnienie w projekcie rozporządzenia szeregu postulatów i opinii. Wskazuje, że samorządy są żywotnie zainteresowane tym, aby wojewódzkie dzienniki urzędowe były ogłaszane obowiązkowo w formacie XML.

Kolejnym postulatem, w odniesieniu do wojewódzkich dzienników urzędowych, jest wprowadzenie obowiązku udostępniania stosownych usług sieciowych, pozwalających na powszechne, bezpłatne pobieranie zawartości dziennika, a w szczególności aktów ogłaszanych w formacie xml.

Ponadto związek wnosi o doprecyzowanie szeregu przepisów zawartych w rozporządzeniu. Całą opinię dołączamy w załączniku, który znajduje się w dziale multimedia. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.