PARTNER PORTALU
  • BGK

E-administracja zyskuje na popularności

  • GK    27 listopada 2012 - 10:11
E-administracja zyskuje na popularności

Dystans dzielący woj. mazowieckie, które ma najwyższy odsetek pracowników wykorzystujących komputer w stosunku do woj. warmińsko-mazurskiego zmniejszył się w 2012 r., ale nadal jest wysoki.
W 2012 r. odsetek osób korzystających z usług e-administracji wzrósł w skali roku o 4,0 proc. do 31,6 proc.

Najrzadziej korzystano z usług e-administarcji w celu wysyłania wypełnionych formularzy - 10,6 proc. (wzrost o 1,8 proc.) - wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce".

Czytaj też: Urzędy utrudniają dostęp do informacji

Informacja została opracowana na podstawie wyników badania GUS „Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego w Polsce", przeprowadzonego w latach 2011 i 2012. Prezentuje podstawowe dane dotyczące wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe technologii informacyjno-komunikacyjnych, e-handlu i e-administracji.

Badaniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach objęto podmioty o liczbie pracujących co najmniej 10 osób. Badaniem w gospodarstwach domowych objęto gospodarstwa z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata, z wyjątkiem osób mieszkających w gospodarstwach zbiorowych, takich jak: domy studenckie, hotele robotnicze, domy opieki społecznej, zakony, szpitale, koszary, zakłady karne itp.

Czytaj też: Nowa odsłona elektronicznych usług

W 2012 r. komputery wykorzystywało 95 proc. przedsiębiorstw, w tym prawie wszystkie podmioty duże. Dostęp do internetu miało 93 proc. przedsiębiorstw. Największy wzrost w skali roku (o 4,7 proc.) zanotowano w dostępie do wąskopasmowych łączy bezprzewodowych, mimo to najczęściej przedsiębiorstwa korzystały z łączy szerokopasmowych (82 proc.).

W 2012 r. 41 proc. przedsiębiorstw zdeklarowało, że wyposaża swoich pracowników w urządzenia umożliwiające mobilny dostęp do internetu.

Systematycznie wzrasta odsetek pracowników używających komputer (do poziomu 43 proc. w 2012 r.). Jak informuje GUS, obserwuje się istotne zróżnicowanie regionalne tego wskaźnika.

Dystans dzielący województwo o najwyższym odsetku pracowników wykorzystujących komputer (mazowieckie) w stosunku do województwa o najniższym wskaźniku (warmińsko-mazurskie), mimo że zmniejszył się w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (o 6,4 proc.), nadal jest wysoki (27,7 proc.).

Najwięcej osób łączy się z internetem poza domem lub miejscem pracy za pomocą komputerów przenośnych (17,5 proc.) oraz laptopów, notebooków lub netbooków (17,1 proc.). Wśród osób łączących się z siecią za pomocą urządzeń przenośnych największy odsetek stanowią osoby zamieszkujące duże miasta.

W 2012 r. po raz pierwszy badano korzystanie z internetu w sprawach związanych ze zdrowiem. Udział osób korzystających z sieci w ostatnich 12 miesiącach w celu umówienia się na wizytę lekarską wyniósł 4,3 proc. badanej populacji. Na podobnym poziomie (3,8 proc.) kształtował się odsetek osób korzystających z internetu w celu zamówienia produktów związanych ze zdrowiem.

Największy odsetek osób (25,2 proc.) korzystał z internetu w celu wyszukiwania informacji o chorobach i ich symptomach.

Jednym z głównych powodów niekorzystania z internetu w celu skontaktowania się z lekarzem specjalistą w sprawach dotyczących zdrowia jest preferowanie kontaktu osobistego.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.