E-posterunek skrytykowany przez NIK

E-posterunek został przez NIK oceniony negatywnie. Policja wydała na ten projekt od 2007 roku ponad 19 mln zł, nie doprowadzając do uruchomienia systemu.
E-posterunek skrytykowany przez NIK

NIK sprawdziła, jak realizowane były dwa kluczowe projekty informatyczne w policji. Izba pozytywnie oceniła budowę Systemu Wspomagania Dowodzenia, wskazując jednak na kilka nieprawidłowości, głównie związanych z nienależytym przygotowaniem policji do wykorzystania unijnych środków.

Drugi z budowanych systemów - e-posterunek - został natomiast przez NIK oceniony negatywnie. Policja wydała na ten projekt od 2007 roku ponad 19 mln złotych nie doprowadzając do uruchomienia systemu.

Wyniki kontroli wykazały, że od 1 stycznia 2013 r. system SWD został wdrożony i jest wykorzystywany w szczególności przez policyjne służby dyżurne na terenie całego kraju. Policja miała trudności z właściwym zagospodarowaniem środków unijnych, głównie za sprawą problemów proceduralnych we współpracy między Komenda Główną Policji a podległym MSWiA Centrum Projektów Informatycznych.

Wydatki poniesione na budowę SWD w wysokości ponad 67 mln zł - poza jedną umową na doposażenie w sprzęt dostępowy - zostały sfinansowane ze środków krajowych. Poziom wykorzystania środków unijnych przed dwoma miesiącami wynosił tylko 3,1 proc. planu (1,8 mln zł).

Możliwość wykorzystania pozostałych środków z funduszy strukturalnych UE, zgodnie z postanowieniami porozumienia o dofinansowanie, upływa 31 grudnia 2013 r. NIK zwraca uwagę na wysokie ryzyko niewykorzystania znacznej części przyznanego dofinansowania.

Projekt e-posterunek został przekazany do użytkowania przez komendy już w 2010 roku. Kontrola NIK ujawniła, że system nie funkcjonuje w pełni we wszystkich jednostkach policji. W części jednostek był zaś wykorzystywany w stopniu nieprzekraczającym 10 proc. prowadzonych postępowań. Niektóre z zakupionych funkcjonalności nie zostały udostępnione policjantom.

W dodatku policja nie zadbała o właściwą ochronę gromadzonych i przetwarzanych w systemie danych osobowych. W części skontrolowanych jednostek policji ich komendanci podjęli skuteczne, samodzielne działania i zabezpieczyli prawidłowo przetwarzanie danych osobowych.

W niektórych jednostkach NIK stwierdziła jednak, że w aplikacji e-posterunek przetwarzano dane osobowe uczestników postępowań przygotowawczych bez stosownego zabezpieczenia sprzętu komputerowego, co stanowiło naruszenie przepisów art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

W przypadku realizowania projektu e-posterunek nie zastosowano poprawnej kolejności działań. Najpierw zamówiono i odebrano aplikację teleinformatyczną, którą przekazano do użytkowania funkcjonariuszom policji, a dopiero w drugiej kolejności rozpoczęto analizy dotyczące warunków prawnych, finansowych i technicznych wdrożenia tego narzędzia do praktyki policyjnej.

Decyzje dotyczące rozbudowy e-posterunku były podejmowane jednostronnie przez pion logistyki KGP bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z właściwymi komórkami merytorycznymi komendy oraz bez właściwego rozpoznania potrzeb użytkowników końcowych - policjantów w komendach powiatowych i wojewódzkich.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE