PARTNER PORTALU
  • BGK

E-posterunek skrytykowany przez NIK

  • GK    25 czerwca 2013 - 11:41
E-posterunek skrytykowany przez NIK

E-posterunek został przez NIK oceniony negatywnie. Policja wydała na ten projekt od 2007 roku ponad 19 mln zł, nie doprowadzając do uruchomienia systemu.
NIK sprawdziła, jak realizowane były dwa kluczowe projekty informatyczne w policji. Izba pozytywnie oceniła budowę Systemu Wspomagania Dowodzenia, wskazując jednak na kilka nieprawidłowości, głównie związanych z nienależytym przygotowaniem policji do wykorzystania unijnych środków.

Drugi z budowanych systemów - e-posterunek - został natomiast przez NIK oceniony negatywnie. Policja wydała na ten projekt od 2007 roku ponad 19 mln złotych nie doprowadzając do uruchomienia systemu.

Wyniki kontroli wykazały, że od 1 stycznia 2013 r. system SWD został wdrożony i jest wykorzystywany w szczególności przez policyjne służby dyżurne na terenie całego kraju. Policja miała trudności z właściwym zagospodarowaniem środków unijnych, głównie za sprawą problemów proceduralnych we współpracy między Komenda Główną Policji a podległym MSWiA Centrum Projektów Informatycznych.

Wydatki poniesione na budowę SWD w wysokości ponad 67 mln zł - poza jedną umową na doposażenie w sprzęt dostępowy - zostały sfinansowane ze środków krajowych. Poziom wykorzystania środków unijnych przed dwoma miesiącami wynosił tylko 3,1 proc. planu (1,8 mln zł).

Możliwość wykorzystania pozostałych środków z funduszy strukturalnych UE, zgodnie z postanowieniami porozumienia o dofinansowanie, upływa 31 grudnia 2013 r. NIK zwraca uwagę na wysokie ryzyko niewykorzystania znacznej części przyznanego dofinansowania.

Projekt e-posterunek został przekazany do użytkowania przez komendy już w 2010 roku. Kontrola NIK ujawniła, że system nie funkcjonuje w pełni we wszystkich jednostkach policji. W części jednostek był zaś wykorzystywany w stopniu nieprzekraczającym 10 proc. prowadzonych postępowań. Niektóre z zakupionych funkcjonalności nie zostały udostępnione policjantom.

W dodatku policja nie zadbała o właściwą ochronę gromadzonych i przetwarzanych w systemie danych osobowych. W części skontrolowanych jednostek policji ich komendanci podjęli skuteczne, samodzielne działania i zabezpieczyli prawidłowo przetwarzanie danych osobowych.

W niektórych jednostkach NIK stwierdziła jednak, że w aplikacji e-posterunek przetwarzano dane osobowe uczestników postępowań przygotowawczych bez stosownego zabezpieczenia sprzętu komputerowego, co stanowiło naruszenie przepisów art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

W przypadku realizowania projektu e-posterunek nie zastosowano poprawnej kolejności działań. Najpierw zamówiono i odebrano aplikację teleinformatyczną, którą przekazano do użytkowania funkcjonariuszom policji, a dopiero w drugiej kolejności rozpoczęto analizy dotyczące warunków prawnych, finansowych i technicznych wdrożenia tego narzędzia do praktyki policyjnej.

Decyzje dotyczące rozbudowy e-posterunku były podejmowane jednostronnie przez pion logistyki KGP bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z właściwymi komórkami merytorycznymi komendy oraz bez właściwego rozpoznania potrzeb użytkowników końcowych - policjantów w komendach powiatowych i wojewódzkich.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.