PARTNER PORTALU
  • BGK

Elektroniczna rejestracja narodzin dziecka. Komisja przyjęła projekt nowelizacji

  • PAP/KDS    26 lutego 2018 - 23:21
Elektroniczna rejestracja narodzin dziecka. Komisja przyjęła projekt nowelizacji
Rozwiązanie miałoby zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2018. (fot.pixabay.com)

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych pozytywnie zaopiniowała projekt noweli ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Dokument zakłada m.in. możliwość zgłoszenie urodzenia dziecka za pośrednictwem internetu.
  • Nowelę przygotowało ministerstwo cyfryzacji. Posłowie wprowadzili do projektu kilka poprawek o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i porządkującym.
  • Nie przyjęli poprawki Jerzego Meysztowicza z Nowoczesnej, dotyczącej procedury udostępniania służbom danych z rejestrów stanu cywilnego.
  • Wiceminister cyfryzacji Karol Okoński podkreślił, że projekt jest kolejnym krokiem we wspieraniu cyfryzacji kontaktów obywateli z administracją publiczną.
  • Podczas dyskusji kontrowersje wzbudziły propozycje przepisów dotyczące przekazywania służbom danych z rejestrów stanu cywilnego. 

Nowela, przewidująca możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka online, ma zdjąć z rodziców obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia jego narodzin. - Rodzice w początkowym okresie powinni swoją uwagę skupić na nowym członku rodziny - wskazano w uzasadnieniu.

Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika USC do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesłany - w formie elektronicznej lub papierowej - odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu. W projekcie zapisano, że rozwiązanie to wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r.

Podczas posiedzenia kontrowersje wzbudziły propozycje przepisów dotyczące przekazywania służbom danych z rejestrów stanu cywilnego. W projekcie wprowadzono zapisy pozwalające na udostępniania danych z rejestru ABW, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i CBA - jak wskazano w uzasadnieniu - w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

Czytaj więcej: Język urzędników nawet w internecie niezrozumiały. Jak to zmienić?

Dane te mają być udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, jeżeli podmioty spełnią łącznie następujące warunki: posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z rejestrem stanu cywilnego, systemy te pozwalają na określenie kto, w jakim zakresie i kiedy wystąpił o dane a także posiadają odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania. Zgodę, odmowę albo cofnięcie zgody na udostępnianie danych miałby wydawać minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.