PARTNER PORTALU
  • BGK

Emp@tia już działa

  • pt    27 marca 2014 - 09:04
Emp@tia już działa

Emp@tia to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej. Ruszył w lutym i stopniowo będzie rozwijany.
Emp@tia to centralny system informatyczny. Łączy on systemy informacyjne zabezpieczenia społecznego i rodziny z innymi systemami administracji publicznej.

Dzięki temu osoby ubiegające się o pomoc społeczną, świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały zdobywać zaświadczeń z innych urzędów - np. urzędów pracy, oddziałów ZUS, izb skarbowych.

Wystarczy, że przekażą oświadczenie, a urzędnicy sami w trybie on-line szybko sprawdzą prawdziwość dokumentu. Pozwoli to wyeliminować nadużycia, np. występowanie o to samo świadczenie w dwóch różnych gminach.

Emp@tia to usprawnienie działania pracowników socjalnych. Zostaną wyposażeni w mobilne terminale, co pozwoli na rezygnację z papierowych wywiadów środowiskowych. Zwiększy to efektywność ośrodków pomocy społecznej. Ich pracownicy zamiast poświęcać czas na czasochłonne wypełnianie formularzy, będą mogli skupić się na pomocy potrzebującym. Nowe terminale już testuje w pilotażu 3,5 tys. osób. Po ocenie efektów, system zostanie wdrożony w całym kraju.

To także nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej. Mają już m.in. możliwość składania przez internet wniosków o zasiłki z pomocy społecznej. Wkrótce będą także mogli wystąpić drogą elektroniczną o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego. O potrzebie takiej formy kontaktu świadczy to, że już 90 tys. osób zarejestrowało się przez internet w powiatowych urzędach pracy.

Emp@tia to system wsparcia potrzebujących. Każdy, kto dostrzeże w swoim otoczeniu osobę lub rodzinę potrzebującą pomocy, może zgłosić wniosek o pomoc państwa za pośrednictwem systemu. Dotyczy to zarówno pracowników pomocy społecznej, jak i rodziny, najbliższych, społeczności lokalnych i sąsiedzkich.

Projekt wpisujący się w Europejską Agendę Cyfrową  27 lutego 2007 r. decyzją ówczesnej Rady Ministrów został zatwierdzony i umieszczony na indykatywnym wykazie kluczowych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lutym 2014 r. udostępniono pierwsze funkcje systemu.

Kolejne funkcjonalności będą stopniowo wprowadzane po zmianach prawnych i po przygotowaniu urzędów i placówek do korzystania z systemu. Dodana zostanie m.in. możliwość składania wniosków bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego i profilu ePUAP.

Projekt Emp@tia kosztował 45 mln zł (w latach 2009-2013). Z tego 6,8 mln zł (15 proc.) pochodziło z budżetu państwa, pozostałe 38,2 mln zł (85 proc.) to środki europejskie. Inwestycja pozwoli zaoszczędzić 71,3 mln zł do końca 2016 r., m.in. na dotychczasowych kosztach obsługi wniosków.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • pcs, 2014-03-31 10:10:28

    To może ktoś mi odpowie na jakiej podstawie prawnej ten system przetwarza dane? Bo jak dla mnie, to ośrodki korzystające z tego systemu podlegają art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych - "Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je... lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2." Ciekawe, czy podmiot prowadzący system (Minister?) załapie się na art. 49 ust. 2 - trzy lata pozbawienia wolności? A może są tacy, którzy mogą zbierać dane z pominięciem obowiązującego prawa?  rozwiń