PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy chcą kontynuować walkę z wykluczniem cyfrowym

  • bad    8 maja 2015 - 17:00
Gminy chcą kontynuować walkę z wykluczniem cyfrowym

Unia Europejska sfinansuje projekt „Latarnicy Polski Cyfrowej 2020”. Fot. Pixbay

Rozpoczęto prace nad kolejnym ogólnopolskim projektem edukacji i aktywizacji cyfrowej osób dorosłych, bazującym na dorobku projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. Ważną rolę odgrywać w nim będą samorządy lokalne.
Od ponad trzech lat Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – w ramach współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji - projekt Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS), dzięki któremu powstał sprawnie działający ogólnopolski system edukacji i aktywizacji cyfrowej pokolenia 50+. W zajęciach prowadzonych przez ponad 2,5 tysiąca Latarników Polski Cyfrowej - animatorów edukacji cyfrowej w projekcie PCRS – wzięło udział już ponad 248 tysięcy dorosłych. Wiadomo już, że będzie kontynuacja tego projektu.

Kolejni seniorzy nauczą się, jak korzystać z internetu

- Projekt pod nazwą „Latarnicy Polski Cyfrowej 2020” zamierza skorzystać z finansowania środkami Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”, którego III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” umożliwia finansowanie inicjatyw edukacyjnych. Środki na ten cel zostaną rozdysponowane po raz pierwszy w konkursie, który ogłoszony zostanie w III kwartale br. – wyjaśnia prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" Krzysztof Głomb.

Planowany czas realizacji projektu to lata 2016-2018. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” prowadząc uruchomione w ramach PCRS Krajowe Centrum Kompetencji Cyfrowej pełnić w nim będzie rolę odpowiedzialnego za całość lidera, zaś samorządy – rolę realizujących działania na terenie swoich gmin partnerów. Przewidziane jest także zaangażowanie w działania projektu uniwersytetów trzeciego wieku.

Kluczową rolę w zapewnieniu skuteczności projektu w gminie odgrywać będą Latarnicy Polski Cyfrowej - działający lokalnie edukatorzy cyfrowi. Środki unijne PO PC przeznaczone będą na realizację działań zaplanowanych wspólnie przez stowarzyszenie i władze gminy – partnera projektu w oparciu o analizę potrzeb oraz posiadanych zasobów (lokale, sprzęt, dostęp do Internetu) przygotowaną przed rozpoczęciem projektu, jako tzw. Lokalna Diagnoza Kompetencji Cyfrowych.

Szkolenia obejmą także samorządowców

Główne działania projektu obejmować będą:

* przeszkolenie nowych edukatorów - Latarników Polski Cyfrowej z danej gminy, których działania będą finansowane ze środków projektu,

* prowadzenie przez Latarników Polski Cyfrowej zajęć z osobami dorosłymi z różnych grup wykluczenia cyfrowego (przede wszystkim z osobami z grupy wiekowej 50+, w tym z seniorami) w zakresie nabywania podstawowych i rozwijania posiadanych kompetencji cyfrowych, w szczególności dotyczących korzystania z e-usług publicznych. W grupie tej znajdą się zarówno osoby prywatne – które z własnej woli wezmą udział w zajęciach, jak też wydelegowani na szkolenia pracownicy administracji samorządowej, systemu oświaty, pracownicy instytucji kulturalnych i inni,

* organizację wydarzeń promujących korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz nabywanie nowych kompetencji cyfrowych przez osoby dorosłe, powiązanych z wydarzeniami kulturalnymi i społecznymi w gminie.

Zajęcia prowadzone przez latarników prowadzone być winny zasadniczo z wykorzystaniem istniejących zasobów gminy.

- Konsultujemy jednak z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju możliwość sfinansowania w ramach proponowanego projektu tzw. Latarni Polski Cyfrowych – pracowni wyposażonych w zakupiony i przekazany na rzecz samorządów sprzęt i osprzęt komputerowy oraz inne wyposażenie cyfrowe oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla potrzeb gminnych pracowni, w których Latarnicy prowadzić będą zajęcia edukacyjne – wyjaśnia Krzysztof Głomb.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.