PARTNER PORTALU
  • BGK

Ile kosztuje informacja publiczna?

  • GK    27 lipca 2012 - 09:22
Ile kosztuje informacja publiczna?

Przez lukę w ustawie obywatel żądający udzielenia informacji publicznej nie wie, czy z danym sposobem udostępnienia będą związane dodatkowe koszty i ewentualnie w jakiej wysokości.
Jak przypomina rzecznik praw obywatelskich, ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje wyjątek od zasady bezpłatnego udostępniania informacji. Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom, jakie poniesie w związku ze sposobem udostępnienia wskazanym przez wnioskodawcę lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Podmiot informuje wnioskodawcę o konieczności uiszczenia odpowiedniej kwoty, a po upływie 14 dni udostępnia informację, niezależnie od uiszczenia stosownej opłaty przez wnioskodawcę.

Wątpliwości rzecznika budzi uzależnienie pobrania opłaty od wnioskodawcy tylko i wyłącznie od oceny organu zobowiązanego do udzielenia informacji. Ustawa nie mówi, jakie koszty są standardowe, a które stanowią koszty dodatkowe. Nie zawiera też żadnych wskazówek co do tego, jak należy koszty dodatkowe rozumieć i na jakich zasadach je ustalać.

– Konsekwencją powyższych braków jest niepewna sytuacja obywatela żądającego dostępu do informacji, który nie jest w stanie przewidzieć, czy z danym sposobem udostępnienia będą związane dodatkowe koszty i ewentualnie w jakiej wysokości – twierdzi rzecznik.

Ponadto ustawa nie nakłada na organ zobowiązany obowiązku uzasadnienia, dlaczego z udostępnienia informacji w danej formie wynikają dodatkowe koszty. Prowadzi to m.in. do dużej rozbieżności pomiędzy ustalaniem stosownej opłaty przez różne organy.

– W rezultacie może dojść do sytuacji, w której ta sama informacja w identycznej formie w jednym organie administracji publicznej będzie udostępniona bezpłatnie, a w innym zostanie na wnioskującego nałożona opłata – argumentuje rzecznik.

Wątpliwości wywołuje także forma, w jakiej organ zobowiązany informuje o konieczności wniesienia opłaty. Ustawa nie przewiduje wydania w tym zakresie decyzji administracyjnej.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (1)

  • IKB, 2012-07-27 15:00:27

    opłata od inf. publicznej, jeżeli nie funkcjonuje na stronie internetowej , powinna być pobierana w zależności od nakładu pracy, chociażby dlatego ,że występowanie Klienta o inf. publiczną jest niejednokrotnie bardzo , bardzo pracochłonne, bowiem Klienci wymagają podania wielkiej ilości danych i w t...akiej formie jakby pisali prace licenc., mgr. lub dr. Darmowe podejście po inf. jest nadużywane przez wielu Klientów.  rozwiń