PARTNER PORTALU
  • BGK

Informatyczne usprawnienia ewidencji ludności

  • GK/cpi.mswia.gov.pl    23 października 2011 - 10:29
Informatyczne usprawnienia ewidencji ludności

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA udostępniło zaktualizowaną dokumentację dla producentów systemów zewnętrznych, korzystających z usług udostępnianych przez System Rejestrów Państwowych.
Zamieszczona dokumentacja dla producentów korzystających z usług udostępnianych przez System Rejestrów Państwowych, w szczególności systemów teleinformatycznych wspomagających prowadzenie ewidencji ludności, dotyczy dostosowania odpowiednich systemów do zapisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.

Czytaj też: Są wytyczne dla ewidencji ludności

W zakresie modelu danych (KMD), w związku z przyjęciem rozstrzygnięć projektowych podjętych przez głównego użytkownika, dokumentacja została zaktualizowana w następującym zakresie:

– W dokumentacji zmodyfikowano strukturę adresu krajowego, poprzez usunięcie odrębnego od miejscowości elementu „dzielnica” i uzupełnienie typu „miejscowość” o dodatkowy pełny kod jednostki podziału terytorialnego, bardziej szczegółowy niż kod gminy (np. część wiejska gminy miejsko-wiejskiej itp.). Zmiany te mają na celu uzyskanie większej zgodności adresu w KMD (Kanoniczny Model Danych jest to model opisujący klasy danych zazwyczaj w postaci schematów XSD)) z modelem słowników TERYT (przy zachowaniu wymagań ustawowych) i w rezultacie ułatwienie przetwarzania adresów krajowych w kontekście potrzeb jednostek podziału terytorialnego kraju oraz statystyki publicznej.

– Ujednolicono nazewnictwo elementów struktur opisujących dane osoby w rejestrze PESEL, co pozwoli zwiększyć czytelność modelu.

W zakresie modelu usług, w konsekwencji zmian w modelu danych, uzupełnień definicji wybranych usług oraz błędów ujawnionych w generatorze dokumentacji dla modelu usług, dokumentacja została zaktualizowana w następującym zakresie:

– Specyfikację usług dostosowano do zmian wprowadzonych do KMD (Kanoniczny Model Danych).

– Rozszerzono zakres parametrów wejściowych usług aktualizujących rejestr PESEL o dane weryfikacyjne, pozwalające chronić rejestr przed wprowadzeniem niespójności w wyniku równoległej modyfikacji danych tej samej osoby przez dwóch różnych użytkowników. Tam, gdzie to ma uzasadnienie dopuszczono dwa tryby weryfikacji: słabszy, polegający na kontroli aktualności poszczególnych grup danych i mocniejszy (opcjonalny), oparty na wykorzystaniu identyfikatora wersji całego rekordu osoby.

– Dodano plik definiujący usługi złożone, związane z rejestracją zmian administracyjnych.

– Do interfejsu zarządzania zleceniami wyszukiwania asynchronicznego dodano metodę zwracającą status zlecenia wraz z liczbą wyszukanych rekordów, a metody pobierające wynik wyszukiwania asynchronicznego zostały rozszerzone o opcjonalny parametr umożliwiający stronicowanie. Zmiany te pozwolą na pobieranie rezultatów wyszukiwania zwracającego duże wolumeny danych.

Z uwagi na ujawnione w poprzedniej wersji dokumentacji modelu usług błędy, zakres zmian dla modelu usług w stosunku do wersji poprzedniej jest znaczący. W związku z powyższym poprzednia wersja dokumentacji została zastąpiona wersją obecną, którą należy uznać za dokument bazowy.

Zmiany wprowadzane do tej wersji dokumentacji będą wprowadzane w trybie procedury zarządzania zmianą.

Dokumentacja dostępna jest tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Oczy wszędzie , 2011-10-23 22:52:45

    usprawnienia usprawnieniami, ale jak się robi kilka rzeczy naraz i śledzi wiele informacji równocześnie to trudno to wszystko ogarnąć a efektem tego są opóźnienia w udostępnianiu danych.