PARTNER PORTALU
  • BGK

Inteligentne miasta, czyli o samorządowych trendach 2016 roku

  • Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę ORANGE    2 lutego 2016 - 11:08

Rozmowa z Bartłomiejem Michałowskim, Dyrektorem Marketingu Instytucji Publicznych Orange Polska
 

1. Jakie usługi i rozwiązania teleinformatyczne (ICT) cieszyły się największą popularnością pośród jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku? W rozwój których dziedzin najwięcej inwestuje administracja publiczna?

W 2015 roku największe uznanie wśród jednostek samorządu terytorialnego zdobyły usługi i rozwiązania teleinformatyczne mające na celu ułatwienie życia mieszkańcom. Ułatwienia te mogą być bardzo różnie rozumiane, jednak z duża część z nich dotyczy wprowadzania w miastach różnych rozwiązań smart city. Choć nie ma jednej definicji tego, czym jest inteligentne miasto, ideą przyświecającą tego typu rozwiązaniom jest poprawienie komfortu i jakości życia mieszkańcom, przyciągnięcie do siebie ludzi przedsiębiorczych, firm i turystów, głównie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT do zarządzania miastem. Podstawą tego typu rozwiązań jest infrastruktura szerokopasmowa, która jest bazą do rozwoju i implementacji technologii ICT w różnych obszarach zarządzania miasta - od rozwiązań do zarządzania dystrybucją energii, kontrolą nad wodociągami, inteligentnymi budynkami miejskimi, czy nowoczesnymi systemami komunikacyjnymi obejmującymi zarządzenie oświetleniem miejskim i ruchem ulicznym, aż po elektroniczne zarządzanie miastami i systemami edukacyjnymi w tym e-administracja, e-edukacja. Rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców jest wiele, ale co najbardziej cieszy to fakt, że zyskuję one coraz większą popularność. Tu i teraz, w Polsce..

2. Czy obserwuje Pan jakieś zmiany lub trendy, które są charakterystyczne dla jednostek samorządu terytorialnego i które mogą się upowszechnić w nadchodzących latach, jeżeli chodzi o inwestowanie w rozwiązania ICT?

Jednostki samorządu terytorialnego muszą stawić czoła wielu wyzwaniom,z którymi zmagają się firmy wprowadzające projekty informatyczne. Najważniejszym z nich jest bezpieczeństwo IT. Przetwarzanie wrażliwych danych, którymi dysponują samorządy, wymaga dużej dbałości o bezpieczeństwo wszystkich procesów oraz całościowego funkcjonowania jednostki. Słabe punkty systemów informatycznych, czy procedur mogą być łatwo wykorzystane przez niepowołane osoby do uzyskania dostępu do poufnych informacji. Warto również zwrócić uwagę na konieczność zachowania ciąłości działania systemów informatycznych - tak jednostki samorządu terytorialnego, jak i duże przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na przerwy w działaniu. Rośnie także świadomość konieczności dbania o bezpieczeństwo informatyczne wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego, co nie było regułą w ubiegłych latach.

Warto podkreślić także adaptację przez gminy rozwiązań wzorowanych na centrach usług wspólnych, które zapewniają wspólną obsługę administracyjną, finansową i księgową własnych jednostek organizacyjnych. Innym ciekawym trendem jest powstawanie wspólnot w ramach których kilka, a czasem kilkanaście gmin łączy się w imię zbieżnych interesów, czy oszczędności - doskonałym przykładem tego typu działań są wspólne zakupy energii elektrycznej dla szkół, czy szpitali leżących w kilku gminach. Taka wspólnota kilku, bądź kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego ma znacznie większą siłę przekonywania i może wynegocjować lepsze stawki od sprzedawców energii, co z kolei przekłada się na oszczędności w budżetach gmin.

3. W tym roku Orange Polska opublikowało raport „Inteligentny rozwój miasta” - czy mógłby go Pan nam przybliżyć? O czym dokładnie jest ten raport, jakie ważne informacje zawiera i do czego może się w praktyce przydać jednostkom samorządu terytorialnego?

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.