Internet dla wykluczonych mieszkańców Torunia

Do 31 maja 2013 r. można składać wnioski do projektu „Internet - świat w twoim domu". Bezpłatny dostęp do sieci zyska 200 gospodarstw domowych.
Internet dla wykluczonych mieszkańców Torunia

Głównym celem projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do internetu dla 200 toruńskich gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby mieszkające i posiadające zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie Gminy Miasta Toruń.

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym - 110 osób

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej - 50 osób

- przedstawiciele gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia z systemu pomocy społecznej - 40 osób,

Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015, a następnie kontynuowany do 2020 roku.

Kandydaci ubiegający się o uczestnictwo w projekcie formularze zgłoszeniowe mogą pobierać:

- rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży pobierającej stypendium socjalne oraz przedstawiciele gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu (tel. 56 65-08-565, 56 65-08-566, 56 64-50-988 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

- osoby niepełnosprawne w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia Jestem, ul. Żółkiewskiego 37/41 w Toruniu (tel. 56 659 85 25 w. 170, 510 135 968, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 15.00).

Dokumenty projektowe dotyczące naboru dostępne będą również na stronach internetowych:

www.stowarzyszeniejestem.pl

www.mopr.torun.pl

www.torun.pl

Wypełnione dokumenty (wraz z niezbędnymi załącznikami) osoby niepełnosprawne składają w siedzibie "Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia Jestem", natomiast rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży pobierającej stypendium socjalne oraz przedstawiciele gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej w Zespołach Pomocy Środowiskowej MOPR u właściwych terenowo pracowników socjalnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest brak komputera i dostępu do Internetu.

Projekt pn. „Internet - świ@t w twoim domu" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ", Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Formularze do pobrania znajduja się tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE