PARTNER PORTALU
  • BGK

Internet dla wykluczonych mieszkańców Torunia

  • AT    12 maja 2013 - 16:00
Internet dla wykluczonych mieszkańców Torunia

Do 31 maja 2013 r. można składać wnioski do projektu „Internet - świat w twoim domu". Bezpłatny dostęp do sieci zyska 200 gospodarstw domowych.
Głównym celem projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do internetu dla 200 toruńskich gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby mieszkające i posiadające zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie Gminy Miasta Toruń.

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym - 110 osób

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej - 50 osób

- przedstawiciele gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia z systemu pomocy społecznej - 40 osób,

Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015, a następnie kontynuowany do 2020 roku.

Kandydaci ubiegający się o uczestnictwo w projekcie formularze zgłoszeniowe mogą pobierać:

- rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży pobierającej stypendium socjalne oraz przedstawiciele gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu (tel. 56 65-08-565, 56 65-08-566, 56 64-50-988 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

- osoby niepełnosprawne w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia Jestem, ul. Żółkiewskiego 37/41 w Toruniu (tel. 56 659 85 25 w. 170, 510 135 968, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 15.00).

Dokumenty projektowe dotyczące naboru dostępne będą również na stronach internetowych:

www.stowarzyszeniejestem.pl

www.mopr.torun.pl

www.torun.pl

Wypełnione dokumenty (wraz z niezbędnymi załącznikami) osoby niepełnosprawne składają w siedzibie "Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia Jestem", natomiast rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży pobierającej stypendium socjalne oraz przedstawiciele gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej w Zespołach Pomocy Środowiskowej MOPR u właściwych terenowo pracowników socjalnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest brak komputera i dostępu do Internetu.

Projekt pn. „Internet - świ@t w twoim domu" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ", Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Formularze do pobrania znajduja się tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.