PARTNER PORTALU
  • BGK

Internet przemysłowy rozpędzi gospodarkę

  • GK    25 czerwca 2013 - 13:27
Internet przemysłowy rozpędzi gospodarkę

Internet przemysłowy mógłby do 2030 r. zwiększyć europejski PKB o 2,2 biliona euro.
Według raportu „Internet przemysłowy - wspólny potencjał ludzi i maszyn: perspektywa europejska", opracowanego przez GE - firmę, która zajmuje się zaawansowanymi technologiami w obszarze energii, infrastruktury medycznej i transportowej, technologii użytkowych oraz usług finansowych, internet przemysłowy, dane i maszyny mogą do 2030 r. zwiększyć europejski PKB o 2,2 biliona euro.

Ponadto, w perspektywie kolejnych 15 lat, zaledwie jednoprocentowy wzrost produktywności dzięki internetowi przemysłowemu może przynieść przemysłowi oszczędności rzędu miliardów euro.

Jak zauważył Marco Annunziata, główny ekonomista GE, podstawowy wniosek z badań jest taki, że synergia między maszynami a analityką danych zapewnia wielorakie i niepodważalne korzyści w obszarze produktywności.

- Jesteśmy przekonani, że Europa ma wszystko, czego potrzeba, żeby zebrać owoce tej nowej rewolucji technologicznej, która stanie się bodźcem dla wzrostu gospodarczego i umocni pozycję kontynentu w obliczu rosnącej konkurencyjności światowej gospodarki - dodaje Marco Annunziata.

Internet przemysłowy pomoże zaoszczędzić setki miliardów euro, marnowanych dotychczas wraz z czasem i zasobami. W przyszłości, zintegrowane z internetem maszyny, diagnostyka produktów, odpowiednie oprogramowanie oraz analityka danych pomogą kluczowym sektorom europejskiej gospodarki działać w sposób bardziej wydajny, proaktywny, przewidywalny i zautomatyzowany.

Autorzy raportu podkreślają znaczne korzyści płynące z wdrażania rozwiązań z zakresu internetu przemysłowego, wskazując jednocześnie straty ponoszone dotychczas przez kluczowe sektory europejskiego przemysłu.

Opieka zdrowotna. W 2012 roku kraje UE wydały na opiekę zdrowotną 1,3 biliona euro. Uważa się, że w ogólnym rozrachunku 10 proc. tej sumy marnuje się w wyniku niewydolności systemowych, na które w 59 proc. składają się niewydolności w obszarze efektywności klinicznej i operacyjnej. Zwiększenie wydajności o 1 proc. w każdym z tych obszarów przełożyłoby się na oszczędności rzędu 11 miliardów euro w przeciągu 15 lat.

Energetyka. Dla samych tylko instalacji opalanych gazem 1 proc. oszczędności w wyniku wprowadzenia rozwiązań z zakresu internetu przemysłowego to wzrost efektywności zmniejszający na przestrzeni 15 lat koszty paliwa o 11 miliardów euro.

Lotnictwo. Na paliwo do silników odrzutowych europejskie lotnictwo komercyjne wydaje dziś około 35 miliardów euro rocznie. 1 proc. oszczędności w wyniku zastosowania rozwiązań internetu przemysłowego pozwoliłby sektorowi na przestrzeni 15 lat ograniczyć wydatki na paliwo o niemal 7 miliardów euro.

Ropa i gaz. Jednoprocentowy spadek kosztów europejskich inwestycji w obszarze poszukiwań i produkcji (E&P) może w przeciągu 15 lat dać oszczędności rzędu 7 miliardów euro.

Kolej. W europejskim sektorze kolejowym spadek kosztów inwestycji równałby się oszczędnościom rzędu 4,5 miliarda euro w przeciągu 15 lat.

2,2 biliona euro, które pozwoli zaoszczędzić internet przemysłowy, to blisko jedna czwarta dochodu strefy euro. Są to ostrożne szacunki oparte na założeniu, że wzrost europejskiej produktywności w następstwie wdrażania internetu przemysłowego będzie o połowę niższy niż w USA.

Autorzy raportu GE zauważają, że strukturalne ograniczenia rynku w obszarze kosztów pracy czy rozwoju produktów i usług stanowiły przeszkodę dla szybkiego wchłonięcia nowych technologii powstałych na fali pierwszej rewolucji internetowej.

Jeśli Europa ma w pełni wykorzystać nadarzającą się dziś okazję, musi wykazać się umiejętnością współpracy, pozwalającą wytworzyć masę krytyczną dla zmiany, postawić na rozwój talentów oraz wypracować odpowiednie ramy umożliwiające bezpieczny i szybki przepływ danych pomiędzy krajami.

Jak argumentują autorzy raportu GE, aby potencjał internetu przemysłowego mógł zostać w pełni wykorzystany, potrzebna jest wspólna inicjatywa europejskich rządów w celu stworzenia solidnych i jednolitych ram dla wolnego i bezpiecznego przepływu ustandaryzowanych danych.

Jeśli regulacje zostaną skonstruowane nieodpowiednio, mogą stać się poważnymi barierami taryfowymi dla gospodarki cyfrowej.

- Jednak zważywszy na wiodącą pozycję niektórych europejskich firm na rynku globalnym można wierzyć, iż zdołają one w pełni wykorzystać możliwości Internetu przemysłowego - czytamy w raporcie.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.