PARTNER PORTALU
  • BGK

Internet zmieni region

  • AZA    21 października 2010 - 12:28

W województwie świętokrzyskim rusza projekt SPINeR – Świętokrzyskie Partnerstwo dla e – Rozwoju. Inauguruje go zorganizowana dzisiaj w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim konferencja regionalna „Świętokrzyskie 2010: Internet zmieni region".
Uczestnicy zapoznają się z inicjatywami władz województwa i innych partnerów regionalnych w zakresie zapewnienia dostępu do Internetu oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa z udziałem członka Zarządu Województwa Lecha Janiszewskiego oraz prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

– Wiemy, że rozwój społeczeństwa informacyjnego jest procesem bardzo trudnym. Od wielu lat wiele instytucji naszego województwa w różny sposób i różnej formie realizuje to zadanie. Wychodząc naprzeciw tym problemom został zaproponowany w Studium Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, projekt mający na celu budowę regionalnej międzysektorowej sieci partnerstwa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego – mówił Lech Janiszewski, członek Zarządu Województwa.

Realizacja projektu SPINeR – Świętokrzyskie Partnerstwo dla Rozwoju finansowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tego 2-letniego projektu jest wsparcie procesów rozwojowych województwa świętokrzyskiego poprzez zbudowanie sieci partnerów, skutecznie realizujących projekty i przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne narzędzia teleinformatyczne.

Projekt wdrażać będzie innowacyjny proces wsparcia władz samorządowych i ich partnerów z sektora prywatnego oraz badawczo-rozwojowego we wspólnym budowaniu potencjału dla rozwoju gospodarki wiedzy na terenie województwa świętokrzyskiego. Intencją Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” jest bieżąca współpraca z regionalnym środowiskiem eksperckim. Bardzo istotne znaczenie będzie miało poparcie dla tego procesu przez samorządowe władze województwa  oraz udział w nim samorządów lokalnych.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.