PARTNER PORTALU
 • BGK

Jak będzie wyglądać e–administracja?

 • pt    12 stycznia 2014 - 11:37
Jak będzie wyglądać e–administracja?

Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze. Przygotowana właśnie ustawa zrównuje drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem.
Parlament zakończył 10 stycznia 2014 r. prace nad ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Ma ona ułatwić kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, oraz zwiększyć liczbę i jakości e-usług.

W piątek Sejm zaakceptował poprawki Senatu. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (za wyjątkiem poszczególnych przepisów). Jest ona kolejnym etapem budowania e-administracji, która ma efektywne świadczyć usług obywatelom i przedsiębiorcom.

Zmiana ma objąć cały pakiet rozwiązań prawnych, w tym rozwiązania dotyczące postępowania administracyjnego i sądowo-adminisatracyjnego. Dzięki temu załatwianie spraw urzędowych ma być prostsze.
Ustawa ma ułatwić obywatelom korzystanie z profilu zaufanego, czyli darmowego podpisu elektronicznego do kontaktu z administracją.

Taki profil zakłada się na platformie ePUAP, która staje się obecnie centrum e-usług publicznych. Jednak aby można się było profilem posługiwać, trzeba go najpierw potwierdzić, co oznacza jedną wizytę w urzędzie. Dla wielu osób jest to sporym utrudnieniem. Dzięki projektowanej ustawie sieć takich miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany, zostanie rozszerzona m. in. o operatora pocztowego (teraz to Poczta Polska), banki czy instytucje kredytowe .

Rozwój e-usług zależy od tego, jak wiele z nich pojawi się na ePUAP. Ustawa poszerzy grono instytucji, które będą mogły kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem e-PUAP: im więcej będzie takich usług, tym bardziej potrzebny będzie profil zaufany.

Trzeba też pamiętać, że większość usług publicznych świadczą w naszym kraju samorządy. Udostępniają one swoje usługi na ePUAP, robią to różnie, dlatego w budowaniu e-administracji i ułatwianiu obywatelom korzystania z niej tak ważne jest tworzenie dobrych standardów i wzorców.

Już dziś jednak w wielu miejscach można drogą elektroniczną – oprócz składania pism ogólnych – np. dopisać się do spisu wyborców, złożyć skargę lub wniosek, złożyć deklarację śmieciową, wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, poprosić o odpis akt stanu cywilnego, zmienić adres do korespondencji lub zamieszkania, itp. Itd.

Chodzi o to, by tych usług było coraz więcej i by – w miarę możliwości – były świadczone obywatelom w podobny sposób.
Ustawa ułatwi też korespondencję elektroniczną nakładając na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie (dziś skrzynki bywają różne, nie ma gwarancji, że przyjmą każde pismo podpisane cyfrowo).

Dla obywatela oznacza to łatwość korzystania z tej formy kontaktu z urzędami – skrzynki w każdym urzędzie mają działać na podobnej zasadzie i przyjmować każde podpisane cyfrowo pismo.

Kolejnym krokiem ma być porządkowanie wzorów dokumentów: urzędy będą musiały zgłaszać wzory dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz z opisami usług do ministra ds. informatyzacji możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz udostępniać formularze elektroniczne. Formularze niespełniające wyznaczonych standardów będą mogły być usuwane z ePUAP-u, by nie myliły obywateli.

Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze.
Ustawa zrównuje drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet.

Trzeba pamiętać, że chodzi tu o korespondencję podpisaną profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie po prostu maile. Dlaczego zwykły mail nie zastąpi korespondencji podpisanej profilem?

M.in. z powodu istotnych dla pewności w obiegu prawnym przepisów dotyczących skutecznego doręczenia korespondencji, czyli momentu, w którym można uznać, że pismo zostało doręczone. W przypadku korespondencji papierowej przepisy określają, że korespondencję można uznać za doręczoną po dwóch awizach i po upływie 14 dni (nazywa się to „fikcją doręczeń”). Ustawa wprowadza analogiczny przepis w sprawie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną.×
KOMENTARZE (4)

 • roman, 2014-01-17 23:32:31

  Wszystkim starym prykom, komputerowym ignorantom mówię - nareszcie, czemu tak późno?
 • reizor, 2014-01-13 13:06:09

  banki i instytucje kredytowe nie powinny mieć zadnych uprawnień potwierdzania "zaufanego profilu". Takie uprawnienia to pole do nadużyć i oszustw. Instytucje te raczej pownny byc objęte szczególnym dozorem i pozbawione wielu przywilejów.
 • observer, 2014-01-13 12:26:54

  Tak będzie wyglądać jak po sprzedaży spółki w woj. Małopolskim -non comments