PARTNER PORTALU
 • BGK

Jak dzisiaj wykrywa się nielegalnie postawione budynki i reklamy?

 • pt    25 września 2017 - 12:00
Jak dzisiaj wykrywa się nielegalnie postawione budynki i reklamy?
Niski koszt rejestracji zdjęć lotniczych za pomocą systemów bezzałogowych, w porównaniu do klasycznych prac fotolotniczych z samolotów, umożliwia wielokrotne powtarzanie nalotów dla analizowanego terenu. (fot.eurosystem)

Nowe technologie przychodzą gminom z pomocą w walce z nieuczciwymi podatnikami. Za sprawą bezzałogowych systemów lotniczych można dzisiaj zidentyfikować wszystkie reklamy znajdujące się na wybranym obszarze, wykryć nielegalnie postawione nieruchomości czy miejsca wydobywania kopalin bez stosownego zezwolenia.
• O nowych technologiach i rozwiązaniach dla samorządów wykorzystywanych w geodezji rozmawiamy z przedstawicielami firmy Eurosystem.

• Eurosystem od lat specjalizuje się w najbardziej zaawansowanych technologicznie gałęziach geodezji.

• Firma pozyskuje, gromadzi i przetwarza precyzyjnie wszelkie dane przestrzenne.

 

Z jakimi problemami zwracają się do Państwa urzędy miast i gmin?

Dorota Domaradzka, kierownik projektów geoinformatycznych, biegła sądowa do spraw fotogrametrii w Sądzie Okręgowym w Katowicach:

- W ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost zleceń na wydanie opinii o sposobie zagospodarowania terenu. Chodzi o tereny wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, za których użytkowanie gmina nalicza wyższy podatek od nieruchomości.

Monika Badurska, kierownik projektów rozwojowych, dr inż. w zakresie fotogrametrii:

- Istotnym problemem, z którym borykają się gminy, jest nielegalne wydobycie kopalin. Szacuje się, że co trzecie wyrobisko kopalin pospolitych (piasków i żwirów, wapieni itd.) jest nielegalne, czyli bez koncesji.

Taki proceder uderza oczywiście w budżet gminy. Do tej pory dla gmin były to trudne sprawy do udowodnienia - cała procedura sądowa wraz z egzekucją należności i naliczeniem opłat eksploatacyjnych. Miejscowi geodeci bardzo niechętnie podejmują się tego typu zleceń, nie chcąc opowiadać się po żadnej ze stron, dlatego coraz częściej gminy zwracają się do nas z prośbą o niezależną i obiektywną ekspertyzę z wykorzystaniem zdjęć lotniczych oraz opracowanych przez nas ortofotomap.

 

Analiza powierzchni dla obszarów nielegalnego wydobycia kopalin.

W jaki sposób wykonują Państwo opinie o sposobie zagospodarowania?

M.B.: - Coraz częściej występujemy w roli biegłego sądowego, przeprowadzając szczegółową analizę treści zarejestrowanej na zdjęciach lotniczych lub ortofotomapach. Materiał fotogrametryczny ze stanem na dzień dzisiejszy pozyskujemy sami, gdyż w naszym posiadaniu są dwa bezzałogowe systemy fotolotnicze oraz technologia umożliwiająca tworzenie ortofotomap wysokiej rozdzielczości.

D.D.: - Specjalizujemy się również w wydawaniu opinii na podstawie pozyskanych przez nas danych archiwalnych. Jesteśmy w stanie przeanalizować sposób użytkowania terenu od lat 70-tych do chwili obecnej.

Co zawiera taka opinia?

D.D.: - Opinia zawiera graficzne i opisowe przedstawienie zagospodarowania terenu na nieruchomości będącej przedmiotem zainteresowania urzędu. Jeśli opinia wykonywana jest dla dłuższego okresu, pokazane są także zmiany zachodzące na tej nieruchomości w tym czasie.×
KOMENTARZE (3)

 • gmina, 2017-10-11 09:18:19

  Z powietrza trochę widać 
 • obywatel gminy, 2017-10-10 12:09:29

  A jak nowe technologie wykrywają przekrety na reprywatyzacji, oszustwa Vat, korupcję urzędników, piramidy finansowe? Czy tylko wykrywają postawioną bez stosownego zgłoszenia szopkę zwykłego obywatela?
 • radny, 2017-10-10 09:44:18

  Ciekawe