Jak dzisiaj wykrywa się nielegalnie postawione budynki i reklamy?

Nowe technologie przychodzą gminom z pomocą w walce z nieuczciwymi podatnikami. Za sprawą bezzałogowych systemów lotniczych można dzisiaj zidentyfikować wszystkie reklamy znajdujące się na wybranym obszarze, wykryć nielegalnie postawione nieruchomości czy miejsca wydobywania kopalin bez stosownego zezwolenia.
Jak dzisiaj wykrywa się nielegalnie postawione budynki i reklamy?
Niski koszt rejestracji zdjęć lotniczych za pomocą systemów bezzałogowych, w porównaniu do klasycznych prac fotolotniczych z samolotów, umożliwia wielokrotne powtarzanie nalotów dla analizowanego terenu. (fot.eurosystem)

• O nowych technologiach i rozwiązaniach dla samorządów wykorzystywanych w geodezji rozmawiamy z przedstawicielami firmy Eurosystem.

• Eurosystem od lat specjalizuje się w najbardziej zaawansowanych technologicznie gałęziach geodezji.

• Firma pozyskuje, gromadzi i przetwarza precyzyjnie wszelkie dane przestrzenne.

 

Z jakimi problemami zwracają się do Państwa urzędy miast i gmin?

Dorota Domaradzka, kierownik projektów geoinformatycznych, biegła sądowa do spraw fotogrametrii w Sądzie Okręgowym w Katowicach:

- W ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost zleceń na wydanie opinii o sposobie zagospodarowania terenu. Chodzi o tereny wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, za których użytkowanie gmina nalicza wyższy podatek od nieruchomości.

Monika Badurska, kierownik projektów rozwojowych, dr inż. w zakresie fotogrametrii:

- Istotnym problemem, z którym borykają się gminy, jest nielegalne wydobycie kopalin. Szacuje się, że co trzecie wyrobisko kopalin pospolitych (piasków i żwirów, wapieni itd.) jest nielegalne, czyli bez koncesji.

Taki proceder uderza oczywiście w budżet gminy. Do tej pory dla gmin były to trudne sprawy do udowodnienia - cała procedura sądowa wraz z egzekucją należności i naliczeniem opłat eksploatacyjnych. Miejscowi geodeci bardzo niechętnie podejmują się tego typu zleceń, nie chcąc opowiadać się po żadnej ze stron, dlatego coraz częściej gminy zwracają się do nas z prośbą o niezależną i obiektywną ekspertyzę z wykorzystaniem zdjęć lotniczych oraz opracowanych przez nas ortofotomap.

 

Analiza powierzchni dla obszarów nielegalnego wydobycia kopalin.

W jaki sposób wykonują Państwo opinie o sposobie zagospodarowania?

M.B.: - Coraz częściej występujemy w roli biegłego sądowego, przeprowadzając szczegółową analizę treści zarejestrowanej na zdjęciach lotniczych lub ortofotomapach. Materiał fotogrametryczny ze stanem na dzień dzisiejszy pozyskujemy sami, gdyż w naszym posiadaniu są dwa bezzałogowe systemy fotolotnicze oraz technologia umożliwiająca tworzenie ortofotomap wysokiej rozdzielczości.

D.D.: - Specjalizujemy się również w wydawaniu opinii na podstawie pozyskanych przez nas danych archiwalnych. Jesteśmy w stanie przeanalizować sposób użytkowania terenu od lat 70-tych do chwili obecnej.

Co zawiera taka opinia?

D.D.: - Opinia zawiera graficzne i opisowe przedstawienie zagospodarowania terenu na nieruchomości będącej przedmiotem zainteresowania urzędu. Jeśli opinia wykonywana jest dla dłuższego okresu, pokazane są także zmiany zachodzące na tej nieruchomości w tym czasie.

Nierzadko daje się uchwycić moment (rok), kiedy dany przedsiębiorca rozpoczął działalność, której jeszcze do urzędu gminy nie zgłosił lub widoczne są na zdjęciach działania, dla których deklarował zaprzestanie.

Czy są to zlecenia obejmujące obszar całych gmin?

D.D.: - Zwykle są to tylko wybrane obszary, co do których gminy mają podejrzenie, że zadeklarowany do opodatkowania areał jest znacznie mniejszy, niż faktycznie użytkowany w terenie. Niemniej jednak, dysponujemy potencjałem do wykonywania analizy dla obszarów całych gmin.

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Z powietrza trochę widać 

gmina, 2017-10-11 09:18:19 odpowiedz

A jak nowe technologie wykrywają przekrety na reprywatyzacji, oszustwa Vat, korupcję urzędników, piramidy finansowe? Czy tylko wykrywają postawioną bez stosownego zgłoszenia szopkę zwykłego obywatela?

obywatel gminy, 2017-10-10 12:09:29 odpowiedz

Ciekawe

radny, 2017-10-10 09:44:18 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE