PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak się zabrać do inwestycji szerokopasmowych?

  • Aw/uke.gov.pl    3 sierpnia 2011 - 11:28
Jak się zabrać do inwestycji szerokopasmowych?

Portal Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępnił samorządom opinie prawne i opracowania do wykorzystania przy inwestycjach szerokopasmowych.
Portal Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępnił samorządom opinie prawne dotyczące instytucji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (ang. SGEI - services of general economic interest), których mechanizm można wykorzystać przy inwestycjach szerokopasmowych.

Ta forma finansowania inwestycji szerokopasmowych stwarza nowe możliwości łączenia środków finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych z funduszami strukturalnymi i jest szeroko wykorzystywana np. we Francji.

Instytucja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), w kontekście szerokopasmowego dostępu do Internetu, oznacza powierzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku świadczenia usług publicznych związanych z szerokopasmowym dostępem do Internetu podmiotom zewnętrznym, na określonych warunkach odróżniających tę działalność od „normalnej" działalności gospodarczej, wraz z przyznaniem rekompensaty z tytułu kosztów świadczenia tych usług, w tym kosztów zapewnienia infrastruktury koniecznej do ich funkcjonowania. Wybór podmiotu, który będzie wykonywał zobowiązanie do świadczenia tych usług, w zależności od okoliczności, może odbywać się w trybie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego albo koncesji na roboty budowlane lub usługi. Opinie przygotowała kancelaria prawnicza Kuch, Sękowski, Tacznowska-Wileńska.

Na portalu dostepne są nastepujące opinie prawne:

Warunki dopuszczalności zapewniania przez gminę/powiat dostępu do Internetu w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) wraz z praktyczną instrukcją, w jaki sposób gmina lub powiat może łączyć zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach UOIG z finansowaniem z funduszy unijnych w trzech wariantach.
Opis uwarunkowań prawnych oraz elementów, które powinny  zostać, co do zasady, uwzględnione przy przygotowywaniu projektu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie sieci szerokopasmowych.
Przykładowy projekt uchwały rady gminy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji.
Instrukcja powierzenia usług publicznych w zakresie działalności w telekomunikacji operatorowi nie posiadającemu odrębnej podmiotowości prawnej.
Instrukcja powierzenia usług publicznych w zakresie działalności w telekomunikacji operatorowi komunalnemu.
Instrukcja powierzenia usług publicznych w zakresie działalności w telekomunikacji operatorowi zewnętrznemu posiadającemu odrębną podmiotowość prawną.

KFS zamieścił także opracowanie prawne przygotowane przez kancelarię "Domański Zakrzewski Palinka" dotyczące świadczenia przez gminę usług dostępu do Internetu z uwzględnieniem wykorzystania do ich realizacji schematu wykonywania usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Kancelaria "Domański Zakrzewski Palinka" przygotowała też opracowanie na temat mechanizmu wycofania (mechanizm claw-back) gwarantującego, że operator realizujący we współpracy z jst określony projekt nie uzyska nadmiernegwsparcia/wynagrodzenia/rekompensaty/korzyści ze środków publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.