PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak ulepszyć komunikację między urzędami?

  • AT    13 grudnia 2013 - 19:32
Jak ulepszyć komunikację między urzędami?

- Doprowadzenie do pełnej referencyjności rejestru PESEL pomoże w lepszej komunikacji elektronicznej między urzędami - informuje Rafał Magryś
Wiceminister Rafał Magryś 3 grudnia br. wziął udział w posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poświęconym projektom informatycznym realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Wiceminister Magryś przedstawił nowy sposób realizacji projektów informatycznych w grupie MSW, który zapewnia:

- zachowanie pełnej kontroli Ministra Spraw Wewnętrznych nad strategicznymi projektami informatycznymi,

- budowę symetrycznych względem rynku kompetencji kadrowych (wcześniej wiedza znajdowała się głównie po stronie wykonawców zewnętrznych),

- zorientowanie rejestrów państwowych na świadczenie usług,

- uwzględnienie pełnego cyklu życia projektu (od planowania do utrzymania i modernizacji produktów w wieloletniej perspektywie).


Wiceminister Rafał Magryś przedstawił członkom zespołu założenia i aktualny stan realizacji projektu pl.ID. Projekt, przejęty przez MSW z Centrum Projektów Informatycznych na początku 2013 r. obejmuje modernizację i integrację rejestrów na bazie w pełni referencyjnego zbioru PESEL. Jego wdrożenie doprowadzi do lepszej komunikacji elektronicznej między urzędami, odmiejscowienia usług z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego oraz udostępnieniu wielu usług za pośrednictwem Internetu.

Wykonawcą projektu jest Centralny Ośrodek Informatyki, jednostka nadzorowana przez MSW, który pełni rolę dostawcy kompleksowych rozwiązań informatycznych. Wiceminister Rafał Magryś podkreślił, że takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie wiedzy i kompetencji w sektorze publicznym, przy zachowaniu pewności, że wykonanie zadań pozostaje w rękach wysoko wyspecjalizowanych ekspertów.

Zastępca dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych, Roman Kusyk, omówił zagadnienia związane z gruntowną przebudową systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w ramach projektu CEPiK 2.0. Realizacja projektu zostanie zakończona w 2016 r., jednak modernizowane moduły i nowe funkcjonalności będą oddawane stopniowo. Pierwszy z nich, pozwalający na uruchomienie Krajowego Punktu Kontaktowego realizującego postanowienia dyrektywy CBE, został oddany już w listopadzie. Dzięki temu Polska, jako jeden z pięciu krajów europejskich, jest technicznie przygotowana do automatycznej wymiany informacji o naruszeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt CEPiK 2.0 pozwoli również na uruchomienie, w oparciu o ewidencję, licznych e-usług dla obywateli, przedsiębiorców i administracji. Obecnie w końcowym etapie przygotowań znajdują się usługi „Historia pojazdu” oraz „Bezpieczny autokar”.

Wiceminister Rafał Magryś podkreślił rolę, jaką MSW przykłada do opinii urzędników - użytkowników końcowych w procesie projektowania nowych rozwiązań informatycznych oraz zaprosił do konsultacji wdrażanych rozwiązań. Dalsze uzgodnienia będą prowadzone w formie wymiany bieżących uwag między władzami samorządowymi oraz realizatorem projektu (MSW), również w ramach dalszych działań Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: