PARTNER PORTALU
  • BGK

Kanał na kable przy drodze? Musi być

  • ZWI/uke.gov.pl    26 maja 2011 - 11:58
Kanał na kable przy drodze? Musi być

Jak przypomina prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z „ustawą szerokopasmową”, zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym.
Obowiązek ten spoczywa na zarządcach dróg krajowych a także na zarządcach pozostałych dróg, chyba że w przypadku tych drugich  w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, o inwestycji, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Co ważne, ustawodawca powstanie takiego obowiązku uzależnił również od charakteru prac jakie mają być wykonane. Kanał technologiczny powinien być udostępniany jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z budową lub przebudową jednej z ww. dróg.

Oprócz zarządcy drogi również inne podmioty mogą lokalizować w pasie drogowym kanały technologiczne. Jednakże, jak stanowi art. 39 ust. 3 ustawy o drogach, może to nastąpić za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej w szczególnych przypadkach. Takim przypadkiem będzie m.in. sytuacja, gdy w pasie drogowym nie jest zlokalizowany żaden kanał technologiczny, a zarządca drogi sam takiego kanału nie lokalizuje albo sytuacja, gdy z powodów technicznych niemożliwe jest wprowadzenie nowej infrastruktury technicznej do istniejących w pasie drogowym kanałów technologicznych. Wskazać również należy na zdanie drugie omawianego przepisu stanowiące, iż właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie, jeżeli jej umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W sytuacji gdy żaden operator telekomunikacyjny nie zgłosi zarządcy drogi oficjalnego wniosku o zainteresowaniu lokalizacją kanału technologicznego w pasie drogowym, nie istnieją żadne instrumenty prawne pozwalające zarządcy drogi na prowadzenie takiego postępowania z urzędu i wyszukiwanie podmiotów zainteresowanych lokalizacją kanału technologicznego.

W ustawie szerokopasmowej zostały wprowadzone przepisy prawa mające na celu likwidowanie barier w prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jednakże zgodnie z ustawą szerokopasmową, zarządca drogi ma obowiązek udostępnić kanał technologiczny za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, w celu umieszczenia w pasie drogowym m.in. infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kanalizacji kablowej.

Ponadto, w przypadku posiadania przez jednostkę samorządu terytorialnego infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, przedsiębiorca telekomunikacyjny może wnioskować do tej jednostki o zapewnienie mu dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, a jednostka ta nie może odmówić uzasadnionemu wnioskowi.

Czytaj też: Gdzie pociągnąć sieć - sprawdź w internecie

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • autoidea, 2011-05-26 21:00:24

    Czy to jest dla kogos w tym kraju ciagle jakas nowoscia ?